Østerbro

Mange skal vænne sig til et nyt busnet på Østerbro; nye navne på buslinjerne, nye rejsemønstre og nye transportformer. Bus, S-tog og metro sikrer dog, at der fortsat er forbindelse til de vigtigste rejsedestinationer for kommunens borgere som Indre By, Frederiksberg, Vesterbro. Derudover vil der fortsat være muligheder for at komme på kryds og tværs af bydelen.

Østerbro får tre stationer med Cityringen ved Trianglen, Poul Henningsens Plads og Vibenshus Runddel. Alle tre stationer vil fremover tilbyde mange skiftemuligheder.

Ved Trianglen vil der være mulighed for at skifte mellem metro og en A-bus og en lokal buslinje. A-bussen (linje 1A) vil sikre forbindelse mod Rigshospitalet og Frederiksberg, som den nuværende linje 3A, samt til det nordlige Østerbro og videre til Hellerup St., som den nuværende linje 1A. Busbetjening af Nordre Frihavnsgade mellem Trianglen og Nordhavn St., som linje 3A tilbyder i dag, vil ikke fortsætte, men borgerne i området vil dog inden for rimelig gangafstand have adgang til A-bus, lokalbus, S-tog og metro.

Cityringen ved Poul Henningsens Plads giver muligheder for at komme fra området omkring pladsen til mange destinationer i København og Frederiksberg. Stationen vil blive betjent af en A-bus (linje 1A), der som ovenfor omtalt giver gode forbindelser til en række områder, som ligger længere væk fra Cityringen, samt af to lokale buslinjer (linje 14 og 23), som sikrer forbindelse til bl.a. Klampenborg St., Nørreport St. og Kongens Nytorv.

Vibenshus Runddel bliver et centralt skiftested for mange pendlere til/fra det nordlige København, som kan skifte til Cityringen og komme til mange destinationer i København og Frederiksberg. Stationen vil blive betjent af en lang rækker busser, herunder 150S og 15E, som sikrer hurtige og hyppige forbindelser til bl.a. Nørreport St. og DTU.

De lokale linjer på Østerbro vil fortsat sikre en god lokal betjening af de centrale boligområder. Linje 14 sikrer betjening mellem Ryparken og Trianglen via bl.a. Haraldsgade og Vibenshus Runddel, mens linje 23 sikrer betjening af Classensgade og Strandboulevarden, som linje 37 gør i dag.

I nedenstående link kan du læse mere om Østerbros nye busnet. Busnettet er opdelt i et strategisk net (hvilket dækker A- C- og S-busser) og et lokalt net. Det strategiske net er allerede vedtaget politisk i Movias bestyrelse, mens det lokale net skal besluttes politisk af berørte kommuner i april 2018.

Bydelsbeskrivelse

Bydelskort