Amager Øst og Amager Vest

Mange skal vænne sig til et nyt busnet på Amager; nye navne på buslinjerne, nye rejsemønstre og nye transportformer. Det kollektive net sikrer dog, at der fortsat er forbindelse til de vigtigste rejsedestinationer for kommunens borgere som Indre By, på tværs af Amager, det sydlige Amager, herunder lufthavnen, Sydhavnen m.v.

Amager vil komme tættere på resten af København og Frederiksberg, når den eksisterende metro og busserne giver skiftemuligheder til den nye Cityring. Det betyder også, at busnettet på Amager vil gennemgå store forandringer. Med undtagelse af linjerne 5C og 500S vil alle Amagers linjer blive ændret – i større eller mindre grad, på eller udenfor Amager.

På Amagerbrogade vil linje 5C fortsat være den centrale linje suppleret af en S-bus, der fremover vil hedde linje 250S i stedet for 350S. Linje 250S vil give forbindelse til blandt andet Hovedbanegården via Langebro fremfor Knippelsbro for at undgå at køre parallelt med metroen. Forbindelsen mellem Amager og Indre By via Knippelsbro overtages af to lokale linjer (31 og 37).

Linje 2A vil fremover køre til Refshaleøen som erstatning for linje 9A, der bliver lagt om på grund af metroen. Fra Lergravsparken St. til Kastrup St. ad Backersvej vil der i stedet for linje 2A køre en lokal buslinje (linje 31) med omtrent samme antal afgange som linje 2A i dag. Fra Christianshavns Torv til Lergravsparken St. vil linje 31 også overtage betjeningen, og her vil antallet af afgange blive reduceret. Her kan den nuværende metro benyttes.

Forbindelsen på tværs af Amager fra Lergravsparken St. og Sundbyvester Plads mod Sydhavnen og Valby overtages af en lokal buslinje (linje 18). Linjen vil køre ad samme strækning som den nuværende linje 4A, og vil med undtagelse af natdrift have samme antal afgange som den nuværende linje 4A. Linje 18 vil være den eneste buslinje, som forbinder det vestlige Amager med Valby og Sydhavnen, da linje 34 fremover kun vil køre mellem Tårnby og Bella Center St.

For at sikre bedre betjening på tværs af Amager og metroen vil linje 77 og 78 få helt nye ruter. Fremover vil linjerne derfor ikke køre i ring, men i stedet på tværs af Amager. Dette giver nogle bedre forbindelser mellem metrolinjerne, men vil også give strækninger, hvor der ikke længere vil køre bus, især Amager Strandvej. Her er den nuværende metro dog i nærheden.

I nedenstående link kan du læse mere om Amagers nye busnet. Busnettet er opdelt i et strategisk net (hvilket dækker A- og S-busser) og et lokalt net. Det strategiske net er allerede vedtaget politisk i Movias bestyrelse, mens det lokale net skal besluttes politisk af berørte kommuner i april 2018.

Bydelsbeskrivelse

Bydelskort