Brønshøj-Husum

Mange skal vænne sig til et nyt busnet i Brønshøj-Husum; nye navne på buslinjerne, nye rejsemønstre og nye transportformer. Bus, tog og metro sikrer, at der fortsat er forbindelse til de vigtigste rejsedestinationer for bydelens borgere til Nørrebro og Bispebjerg osv. Derudover vil der fortsat være muligheder for at komme på kryds og tværs af Brønshøj-Husum.

Brønshøj-Husum får ingen nye metrostationer ved åbningen af Cityringen. Derfor er der også få ændringer i busnettet i selve bydelen, men grundet ændringer i andre bydele vil en række buslinjer, som betjener Brønshøj-Husum, få nye rejsemål og destinationer.

Frederikssundsvej vil fortsat blive betjent af linje 5C og 350S. Antallet af afgange på linje 350S vil dog blive reduceret. Dette skyldes bl.a. at linje 250S vil supplere linje 5C og 350S på den mest benyttede del af Frederikssundsvej mellem Bellahøj og Nørrebro Station.

Linje 2A vil fortsætte uændret i bydelen med udgangspunkt i Tingbjerg, og linjen vil få forbindelse til Cityringen ved Aksel Møllers Have på Frederiksberg. Linjen ændres på Christianshavn, så den fremover giver forbindelse til Refshaleøen.

De linjer som i dag betjener Husum Torv (Linjerne 5C, 350S, 200S, 166, 22 og 132) vil forblive uændret i bydelen. Fra Bellahøj vil der stadig være busbetjening mod Flintholm ad Bellahøjvej – linjenummeret ændres dog fra 13 til 26.

I nedenstående link kan du læse mere om Brønshøj-Husums nye busnet. Busnettet er opdelt i et strategisk net (hvilket dækker A- C- og S-busser) og et lokalt net. Det strategiske net er allerede vedtaget politisk i Movias bestyrelse, mens det lokale net skal besluttes politisk af berørte kommuner i april 2018

Bydelsbeskrivelse

Bydelskort