Valby

Mange skal vænne sig til et nyt busnet i Valby; nye navne på buslinjerne, nye rejsemønstre og nye transportformer. Det kollektive net sikrer, at der fortsat er forbindelse til de vigtigste rejsedestinationer for kommunens borgere som Indre By, Frederiksberg, Nørrebro osv. Derudover vil der fortsat være muligheder for at komme på kryds og tværs af bydelen.

Valby får som hidtil dækning med både A-busser og lokale buslinjer. Der vil fortsat være muligheder for at komme på kryds og tværs af bydelen samt til vigtige rejsedestinationer på både Frederiksberg, Nørrebro og i Indre By. Desuden kan der fortsat opnås direkte forbindelse til omegnskommunerne herunder Hvidovre, Rødovre og Glostrup.

Fra Valby er der kort afstand til de mange nye skiftemuligheder ved stationerne på Cityringen – særligt på Vesterbro og på Frederiksberg. Størstedelen af de buslinjer, der kører gennem Valby giver derfor fremover forbindelse til Cityringen ved de nye stationer, herunder Frederiksberg Allé St. og Enghave Plads St.

For at sikre en bedre betjening af Ny Ellebjerg St. ændres ruten på linje 1A i Valby, så den fremover kører ad Folehaven og Gl. Køge Landevej, og herfra videre ad Vigerslev Allé mod Carlsberg St. Dermed sikres en forbindelse mellem Ny Ellebjerg St. og bl.a. Hvidovre Hospital. På Vigerslev Allé mellem Vigerslevvej og Toftegårds Plads erstattes A-busbetjeningen af flere lokale buslinjer.

Langs Gl. Køge Landevej og videre mod Frederiksberg vil der fortsat være A-busbetjening, så forbindelsen til metroen ved bl.a. Frederiksberg St. fastholdes. Derudover vil den nye A-bus (linje 7A) gennem Sydhavnen få endestation ved Ny Ellebjerg St., så der herfra opnås forbindelse mod de store boligområder i det nye Sydhavnen.

På Sjælør Boulevard overtages betjeningen af en lokal buslinje (linje 18), som vil sikre de samme forbindelser som den nuværende linje 4A, og dermed sikre forbindelse til bl.a. Mozarts Plads, Amager og Valby.

I nedenstående link kan du læse mere om Valbys nye busnet. Busnettet er opdelt i et strategisk net (hvilket dækker A-, C- og S-busser) og et lokalt net. Det strategiske net er allerede vedtaget politisk i Movias bestyrelse, mens det lokale net skal besluttes politisk af berørte kommuner i april 2018.

Bydelsbeskrivelse

Bydelskort