Vanløse

Mange skal vænne sig til et nyt busnet i Vanløse; nye navne på buslinjerne, nye rejsemønstre og nye transportformer. Det kollektive net sikrer, at der fortsat er god forbindelse til de vigtigste rejsedestinationer for kommunens borgere som Indre By, Frederiksberg, Nørrebro, osv. Derudover vil der fortsat være muligheder for at komme på kryds og tværs af bydelen.

Vanløse får som hidtil en dækning med både A-busser (linje 2A og 9A) og lokale buslinjer. Der vil fortsat være muligheder for at komme på kryds og tværs af bydelen samt til vigtige rejsedestinationer på både Frederiksberg, Valby og i Indre By. Desuden kan der fortsat opnås direkte forbindelse til omegnskommunerne herunder Rødovre, Brøndby og Glostrup.

Fra Vanløse er der kort afstand til de mange nye skiftemuligheder ved stationerne på Cityringen – særligt på Frederiksberg. Størstedelen af de buslinjer, der kører gennem Vanløse giver derfor fremover forbindelse til Cityringen ved de nye stationer Frederiksberg Allé St., Aksel Møllers Have St. og Nørrebro St. Det nye busnet og åbningen af Cityringen giver muligheder for at komme rundt i København.

I nedenstående link kan du læse mere om Vanløses nye busnet. Busnettet er opdelt i et strategisk net (hvilket dækker A-, C- og S-busser) og et lokalt net. Det strategiske net er allerede vedtaget politisk i Movias bestyrelse, mens det lokale net skal besluttes politisk af berørte kommuner i april 2018.

Bydelsbeskrivelse

Bydelskort