Vesterbro - Kgs. Enghave

Mange skal vænne sig til et nyt busnet på Vesterbro/Kgs. Enghave; nye navne på buslinjerne, nye rejsemønstre og nye transportformer. Det kollektive net sikrer dog, at der fortsat er forbindelse til byens vigtigste rejsedestinationer som Indre By, Frederiksberg, Nørrebro, Valby osv. Derudover vil der fortsat være muligheder for at komme på kryds og tværs af bydelen.

Vesterbro/Kgs. Enghave får en ny metrostation med Cityringen ved Enghave Plads. Derudover er der ikke langt til Cityringen både ved Frederiksberg Allé St. og Hovedbanegården på den anden side af bydelsgrænsen. Disse tre stationer på Cityringen bliver alle nye vigtige skiftesteder mellem bus og metro, og giver dermed nye og hurtigere rejsemuligheder. Det betyder også, at mange passagerer vil forlade busserne til fordel for metroen, og derfor er der i mindre grad end i dag behov for A-busbetjening på de inderste dele af Vesterbro.

Centrale strækninger gennem Vesterbro, der i dag betjenes af A-bus, vil derfor fremover erstattes af metro og lokale buslinjer. Det gælder især den nuværende linje 1As strækning langs Ingerslevsgade, som fremover vil erstattes af lokalbus (linje 10).

På Istedgade sker der også en del forandringer, da denne strækning fremover betjenes af én enkelt lokalbus (linje 23) i stedet for de to nuværende lokale buslinjer. Det skyldes, at denne strækning fremover betjenes af Cityringen med stationer i begge ender af Istedgade, og mange passagerer forventes at benytte metroen ved Enghave Plads og Hovedbanegården. Linje 23 sikrer desuden en fortsat busforbindelse fra områderne omkring Mozarts Plads til Istedgade/Enghavevej.

Den nuværende A-busbetjening ad Vesterbrogade fastholdes på strækningen mellem Hovedbanegården og Frederiksberg Allé. For at sikre sammenhæng mellem bus og metro omlægges A-bussen, så den kommer til at betjene Frederiksberg Allé St. Derfor vil A-bussen betjene Frederiksberg Allé i stedet for Vesterbrogade mellem Frederiksberg Allé og Platanvej.

Enghavevej vil som i dag have A-busbetjening mellem Vigerslev Allé og kommunegrænsen til Frederiksberg Kommune. A-bussen vil ikke længere have forbindelse til Sydhavnen (som linje 3A i dag), men vil i stedet skabe en forbindelse mod Valby, herunder Toftegårds Plads og Hvidovre Hospital.

På Sjælør Boulevard på bydelsgrænsen til Valby erstattes den nuværende linje 4A også af lokalbus (linje 18), som vil have samme antal afgange som den nuværende A-bus forbindelse over Sjællandsbroen til Amager.

Andre steder på Vesterbro/Kgs. Enghave styrkes A-busbetjeningen. Det gælder især på Enghave Brygge, Sluseholmen og Teglholmen, som ligger langt fra banenettet. Her vil den nye linje 7A fremover erstatte den nuværende lokalbuslinje (linje 34). Desuden vil betjeningen af Carlsberg-området forbedres, da den nye linje 9A vil køre ad Vesterfælledvej.

I nedenstående link kan du læse mere om Vesterbro/Kgs. Enghaves nye busnet. Busnettet er opdelt i et strategisk net (hvilket dækker A- og S-busser) og et lokalt net. Det strategiske net er allerede vedtaget politisk i Movias bestyrelse, mens det lokale net skal besluttes politisk af berørte kommuner i april 2018.

Bydelsbeskrivelse

Bydelskort