Rødovre Kommune

Mange skal vænne sig til et nyt busnet i Rødovre; nye navne på buslinjerne, nye rejsemønstre og nye transportformer. Bus, tog og metro sikrer, at der fortsat er forbindelse til de vigtigste rejsedestinationer for kommunens borgere som Frederiksberg, Indre By, osv. Derudover vil der fortsat være muligheder for at komme på kryds og tværs af kommunen.

Linje 6A erstattes i Rødovre af en ny linje 7A. Linjen vil i Rødovre have samme rute, og vil sikre en forbindelse med høj frekvens fra Rødovre gennem det sydlige Frederiksberg mod det centrale København. Med linje 7A sikres der forbindelse til S-tog, intercity/regionaltog ved Hovedbanegården samt den nye Cityring ved Frederiksberg Allé Station. Linje 7A vil fra Hovedbanegården skabe en ny forbindelse til Kalvebod Brygge og Sydhavnen, men vil fremover ikke fortsætte mod Nørreport og Nordvest.

Linje 9A omlægges, så den sikrer A-busbetjening af Irmabyen. Linje 9A vil derfor køre ad Korsdalvej og Rødovre Parkvej. Dette medfører en ændring på linje 13, som fremover vil betjene Roskildevej og Tårnvej, hvor den nuværende linje 9A kører.

Samtidig vil linje 9A betjene Rødovrevej i stedet for Tårnvej for dermed at sprede den højklassede busbetjening ud på flere veje i Rødovre, og sikre mange afgange til boligområdet langs Rødovrevej. Linje 9A vil fortsat sikre forbindelse til flere S-togsstationer samt begge metrolinjer (Vanløse Station, Flintholm Station samt den nye Frederiksberg Allé Station). Tårnvej vil fortsat blive betjent af linje 200S og 161.

Betjeningen på Rødovrevej syd for Rødovre Parkvej ændres også. Linje 13 vil fremover ikke køre mellem Rødovre Centrum og Bellahøj. I Rødovre Kommune foreslås flere afgange på linje 132 mellem Rødovre Centrum og Hvidovre St. som erstatning for linje 13, hvilket forbedrer forbindelsen fra Rødovrevej til S-toget ved Hvidovre St. Forbindelsen ind mod København sikres af linje 7A og 9A.

I nedenstående link kan du læse mere om Rødovre Kommunes nye busnet. Busnettet er opdelt i et strategisk net (hvilket dækker A-, C- og S-busser) og et lokalt net. Det strategiske net er allerede vedtaget politisk i Movias bestyrelse, mens det lokale net skal besluttes politisk af berørte kommuner i april 2018.

Kommunebeskrivelse

Kommunekort