Tårnby Kommune

Mange skal vænne sig til et nyt busnet i Tårnby; nye navne på buslinjerne, nye rejsemønstre og nye transportformer. Bus, tog og metro sikrer, at der fortsat er forbindelse til de vigtigste rejsedestinationer for kommunens borgere som det øvrige Amager, Indre By, osv. Derudover vil der fortsat være muligheder for at komme på kryds og tværs af kommunen.

Tårnby får ikke nye metrostationer ved åbningen af Cityringen. Derfor er der også få ændringer i busnettet i selve kommunen, men grundet ændringer i København og Frederiksberg, vil en række buslinjer som kører i Tårnby Kommune, få nye rejsemål og destinationer.

Det betyder bl.a., at linje 250S på Amager erstatter den nuværende linje 350S, hvilket vil give Tårnby Kommune en ny forbindelse til Hovedbanegården, hvorfra der kan skiftes til Cityringen. Dermed bliver det med åbningen af Cityringen muligt for borgerne i Tårnby at komme til flere rejsemål i København og på Frederiksberg. Dermed er der ikke længere direkte busforbindelse mellem Tårnby og Nørreport St., men forbindelsen kan opnås med regionaltog fra Tårnby St. eller med skift fra linje 250S til metroen ved Amagerbro St.

Derudover nedlægges linje 2A på strækningen mellem Kastrup St. og Christianshavn St. Linjen erstattes af en lokal linje (linje 31). Det skyldes, at den eksisterende metro giver direkte og hurtig forbindelse mod Indre By, og derfor er der ikke behov for en A-bus på denne strækning. Antallet af afgange på linje 31 på strækningen mellem Kastrup St. og Lergravsparken St. vil dog svare til de nuværende antal afgange på linje 2A; dog vil natbetjeningen bortfalde.

I nedenstående link kan du læse mere om Tårnby Kommunes nye busnet. Busnettet er opdelt i et strategisk net (hvilket dækker A-, C- og S-busser) og et lokalt net. Det strategiske net er vedtaget politisk i Movias bestyrelse, mens det lokale net skal besluttes politisk af berørte kommuner i april 2018.

Kommunebeskrivelse

Kommunekort