Spring menu over
Dronebillede af bus i grøn natur.

Om os

Som Danmarks største trafikselskab arbejder Movia for øget mobilitet på hele Sjælland gennem en sammenhængende, enkel og klimavenlig kollektiv transport.

Movia transporterer ca. 200 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og seks flextrafik-ordninger.

Movia er ejet af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og klimavenlig velfærdsservice for borgerne.

Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber, og vores virke er fastsat efter §2. Movia varetager busdriften, lokalbanedriften samt kørslen med flextrafik inden for sundheds-, skole og handicapområdet.

Movias samlede økonomi udgør godt 4 mia. kroner årligt, hvoraf knap halvdelen dækkes af billetindtægter fra passagerer i bus, tog og flextrafik. Det betyder, at kommuner og regionerne hvert år investerer over 2 mia. kroner i den kollektive transport på drift af bus- og lokalbane samt på kørsel af særlige grupper, eksempelvis børn og voksne med særlige behov, og patientkørsel.

Movia fastsætter takster for den kollektive trafik i samarbejde med DSB, Metroselskabet og Trafikstyrelsen.

Kommunerne har ansvaret for lokale busruter samt handicaptrafikken, og regionerne har ansvaret for de regionale busruter, lokalbaner samt befordring til sygehusene. Ud fra kommunerne og regionernes trafikbestillinger varetager Movia udbud af busdrift og flextrafik til private operatører. Movia sikrer gennem trafikplanlægning, at bus- og lokalbanedrift hænger bedst muligt sammen på tværs af kommune- og regionsgrænser, og på tværs af transportformer.