Spring menu over
Billede af mennesker, der venter på bussen ved et stoppested. Foto: Ulrik Jantzen

Movias borgerpanel

Hvem kan hjælpe Movia med at udvikle nye løsninger, bedre sammenhæng og mobilitet? Det kan borgerne selvfølgelig.

Netop derfor har Movia et borgerpanel, som dækker Sjælland og øerne. I borgerpanelet bruger godt 50 borgere to gange om året deres fritid på at arbejde i dybden med at finde løsninger på nogle af de sværeste problemer med mobiliteten på Sjælland. Movias opgave er at lytte, lære og omsætte borgerpanelets indspark til konkrete løsninger.

Borgerpanelet tester bl.a. nye indsatser, vurderer tiltag til bedre trafikinformation og ser på løsninger, der giver mere mobilitet i og uden for de store byer.

Det første møde med Movias borgerpanel blev afholdt i august 2019.

I videoen her på siden fortæller deltagere om deres oplevelse på et af møderne.

Styrket dialog med borgerne
Movia har længe undersøgt kundernes tilfredshed med busser, lokaltog og flextrafik. Gennem årlige kundeundersøgelser samler vi også god viden ind gennem de mange skriftlige og telefoniske henvendelser til vores kundecenter.

Kundernes ønsker og behov undersøger vi også løbende i samarbejde med Movias tilgængeligheds-forum. Det består af udvalgte interessenter som f.eks. Danske Handicaporganisationer, LO Faglige seniorer og Ældre Sagen.

Movias borgerpanel bidrager til at perspektivere den kundeviden, Movia allerede har, og styrker dialogen mellem borgere og Movia.

To gange om året samler vi de godt 50 borgere i Movias hovedsæde i Valby. Nogle af borgerpanelets deltagere er flittige kunder i den kollektive transport. Andre bruger kun den kollektive transport meget lidt eller næsten ikke.

Selvom deltagerne i borgerpanelet har et vidt forskelligt udgangspunkt og hverdag, har de en fælles opgave: at bistå Danmarks største mobilitetsselskab med at lægge sporene for fremtidens kollektive transport på Sjælland.

Se deltagerfordelingen i Movias borgerpanel, som analysebureauet Epinion står for rekrutteringen af:

Illustration som viser fordelingen på køn, alder, geografi, beskæftigelse og brug af offentlig transport i Movias borgerpanel