Spring menu over
Movias Borgerpanel. Gruppefoto. April 2023

Borgernes Movia - Movias Borgerpanel

Movia er en offentlig virksomhed, som ejes af kommuner og regioner på Sjælland og øerne. Det vil med andre ord sige, at det er borgerne, der ejer Movia. Derfor skal borgerne også involveres og være med til at pege på forbedrings- og udviklingsmuligheder i deres transport med busser, havnebusser, lokaltog og flextrafik. Inddragelse af borgerne sker bl.a. gennem Movias borgerpanel, som er en gruppe helt almindelige borgere udvalgt, så de repræsenterer alle 45 kommuner på Sjælland og øerne. Samtidig er panelet sammensat, så der er en god spredning i køn, alder og transportvaner.

Diagram over borgerpanelets sammensætning, april 2023

De fysiske rammer i- og omkring stoppestedet
To gange om året inviterer Movia borgerpanelet til et arbejdsmøde på hovedkontoret i Valby for at beskæftige sig med konkrete problemstillinger. I april 2023 mødtes borgerpanelet for at debattere, hvilken betydning de fysiske rammer i og omkring stoppestedet har for den samlede kundeoplevelse. Og der var nok at tale om: Bedre belysning, stiforbindelser og tydelig skiltning er nogle af de forbedringsønsker, som borgerne har.

Omvendt blev der også drømt om helt nye stoppestedsløsninger. Borgerpanelet udtrykker et grundlæggende ønske om, at stoppestedet er et behageligt, trygt og rart sted at opholde sig. Helst med en siddeplads i læ for vejr og vind og som er godt oplyst, så det ikke fremstår mørkt og utrygt. Men der kom også mere kreative idéer på bordet, da panelet blev bedt om at bygge deres drømmestoppested i Lego. Eksempelvis stoppesteder med grønne tage og udkigstårne som på billedet herunder.

Borgerpanelet bygger stoppesteder i Lego

Alle de input Movia får fra Borgerpanelet samles i en rapport, som indgår i Movias udviklingsarbejde. Og selv om vi nok ikke kommer til at se udkigstårne som en del af Movias stoppestedsinventar i den nærmeste fremtid, så er der mange andre gode input, som nok bliver lettere at implementere.

 

Se her hvad Movias Borgerpanel har arbejdet med siden det første møde i 2019