Spring menu over
Billede af to smilende mennesker sidder i en 5C bus og kigger ud ad vinduet. Foto: Ulrik Jantzen

Et udvalg med unge for de unge

Vi vil gerne give unge lettere adgang til den kollektive transport, og derfor har vi nedsat et ungeudvalg, som har givet en række anbefalinger til en ungdomsrabat, som tager udgangspunkt i unges behov for attraktive billetprodukter- og rabatter. Anbefalingerne kan du læse nedenfor og de er også nedskrevet i en rapport, som du kan downloade og læse længere nede på siden.

Ungeudvalget er sammensat af medlemmer, som har viden og erfaring med netop det emne – enten fordi de selv er unge, eller fordi de på anden måde har relation til unge og deres transportvaner.

Anbefalingerne i rapporten vil vi vurdere og drøfte med DSB og Metroselskabet og de relevante ministerier.

Udvalgets anbefalinger og idéer

Udvalget vurderer, at den nuværende model med ungdomskort ikke er tidssvarende. Den bygger på en gammel teknologi, har en opdeling i takstområder, som er ugennemskuelige og ulogisk for brugerne, har et univers, der er adskilt fra det blå rejsekort og trafikselskabernes billetapps, som de unge bruger til deres øvrige rejser, samt en ufleksibel gyldighedsperiode.

Ungeudvalget anbefaler derfor, at ungerabatten bør gives i de kanaler, de unge bruger til deres rejser i øvrigt; rejsekort og DOTs app.

Megen undervisning foregår i dag fleksibelt, og det kan være svært at forudse, hvor tit man skal rejse til skole den kommende måned. Ungeudvalget anbefaler derfor, at der fortsat skal gives høj rabat mellem hjem og skole - men det nuværende faste månedskort bør suppleres med en prisloftløsning. Et prisloft betyder, at man som ung rejser på et almindeligt rejsekort. Hvis man i løbet af en måned rejser så meget at, et pendler/ungdomskort er det mest fordelagtige tilbud, bliver kortet automatisk til et ungdomskort for resten af måneden.

Ungeudvalget foreslår desuden, at alle unge under uddannelse får 25 pct. rabat på rejsekortet på deres fritidsrejser i hele DOTs område - og at ordningen udvides til alle unge, hvis der kan findes supplerende finansiering hertil.

Rapport om rabatter og priser for unge i den kollektive transport

Læs rapport fra Movias ungeudvalg om rabatter og priser for unge i den kollektive transport