Kriterier for Movias borgerpanel

Deltagere i Movias borgerpanel er rekrutteret efter en række kriterier

Kriterier for Movias borgerpanel:

  • Der er deltagere fra alle 45 kommuner i Movias område
  • Der er en spredning på køn og alder med deltagere i hvert af følgende aldersgrupper 18-34, 35-54 og 55+
  • Der er en jævn fordeling på høj, mellem og lavfrekvente brugere er offentlig transport
  • Der er en jævn fordeling på type af transportmiddel (bus, lokaltog og flextrafik)
  • Der er en spredning af digital parathed i panelet
  • Panelet mødes 1-2 gange årligt og involveres digitalt mellem møderne

Det er er analysefirmaet Epinion, som har stået for rekruttering af borgere til panelet.