Møder med Movias borgerpanel

Movias borgerpanel mødes 1-2 gange årligt og emnerne, som tages op med panelet, vil variere fra gang til gang. Panelet bliver også involveret digitalt gennem f.eks. test af nye løsninger og ydelser, afdækning af faktiske kundebehov og som et forum, hvor Movia kan få bidrag til opmærksomhedspunkter i forbindelse med større tiltag og forandringer.

Borgerpanelet er sammensat med en spredning på køn, alder, rejsefrekvens og digital parathed. Det er er analysefirmaet Epinion, som står for rekruttering af borgere til panelet.

 

Se testimonials fra borgerpanelets møde hos Movia i februar 2020.