Movias borgerpanel: Møde i august 2019

Det første møde med Movias borgerpanel blev afholdt 27. august 2019.

Tak til alle borgere i Movias borgerpanel for et spændende, idérigt og super-inspirerende første møde. Interessen for at bidrage til bedre mobilitet i og uden for de store byer var stor.

Her er et par snapshots fra borgerpanelets første møde hos Movia. Vi glæder os til det videre arbejde!

Borgerpanelet består af borgere fra alle kommuner i Movias område.

Movias borgerpanel mødes 1-2 gange årligt og emnerne, som tages op med panelet varierer fra gang til gang.