Movias borgerpanel: Møde i august 2021

 

Movias borgerpanel samledes i august 2021 for at hjælpe Movia med bud på løsninger til kollektiv mobilitet.

Denne gang var borgerpanelet igen samlet om et tema, der tog afsæt i en svær problemstilling: Spørgsmålet om, hvordan vi får god kollektiv mobilitet uden for de større byer.

Her skulle deltagerne i borgerpanelet hjælpe med at evaluere og understøtte udviklingen af de mobilitetstilbud, Movia har i støbeskeen - tiltag, som skal gøre det nemmere for borgere at bo uden for de større byer, uden de nødvendigvis er tvunget til at have en bil eller to.

Et udsnit af borgerpanelets plancher med input til Movia.

 

Deltagerne blev præsenteret for 10 forskellige mobilitetsløsninger herunder f.eks. plustur, parkér og rejs, delebil og delebus. De 10 løsninger skulle borgerne først forholde sig til individuelt og efterfølgende arbejdede med i grupper med afsæt i et landsbyscenarie, hvor borgerne oplevede udfordringer med mobiliteten. F.eks. manglende parkeringspladser ved en station, overfyldte busser om morgenen hvor alle skal ud af en landsby, manglende fleksibilitet pga. få afgange osv.

Mødet blev det første fysiske møde siden pandemien og det femte møde i alt for borgerpanelet. Da corona-nedlukningen ramte var Movia ikke indstillet på at sætte borgerpanelet på pause. For at sikre momentum i borgerinddragelsen blev to møder (i september 2020 og marts 2021) i stedet afholdt som digitale forløb.

Læs mere om mødet: Borgerpanel hjælper Movia med bud på løsninger, der binder land og by sammen