Referat af møder

Det første møde med Movias borgerpanel afholdes ultimo august 2019. Referater vil løbende være tilgængelig på Movias hjemmeside.