DOT - Din Offentlige Transport

DOT er et samarbejde mellem DSB, Metro og Movia, som har til formål at gøre det nemt at være passager i den offentlige transport på Sjælland. DOT sikrer integration og sammenhæng på tværs af transportformer, produkter og services. Herved overstiger værdien af den fælles indsats, hvad DSB, Metroselskaber og Movia kan levere hver især.

I disse år foretages der betydelige investeringer i den kollektive transport i Danmark. Blandt de mest markante projekter er signalprogrammet, København-Ringstedbanen, Metro Cityringen og Letbanen i Ring 3. Der er tale om tiltag, som løfter kvaliteten i den offentlige transport på Sjælland betragteligt og skaber grundlag for større mobilitet.

Den betydelige udbygning af banenettet og fokuseringen af bus- og lokalbanenettet til rollen som tilbringertrafik vil naturligt medføre, at en stigende andel af rejserne i den kollektive transport på Sjælland og øerne i fremtiden skal foretages på tværs af bus, tog og metro. Det nødvendiggør sammenhæng på tværs af bus, tog, metro og den kommende letbane, og at trafikselskaberne udviser samlet ansvarlighed for passagerne i den kollektive transport – uanset om de er med bus, tog eller metro. På Sjælland servicerer den kollektive transport hvert år 300 mio. passagerer i runde tal, svarende til 70 pct. af al kollektiv transport i Danmark – så det er en betydelig opgave.

DSB, Metro og Movia har i fællesskab oprettet interessentskabet DOT for at styrke samarbejdet i transportsektoren, øge sammenhængen på tværs af transportformer til gavn for passagererne, og realisere den fulde gevinst af de milliardstore investeringer i fremtidens banenet og signalprogram.

I marts 2017 blev en flerårig strategi for DOT besluttet. Strategien indeholder fem strategiske pejlemærker frem til 2020 med fokus på: enklere produktudbud og færre salgskanaler, gode skiftemuligheder og korrespondancer, effektiv og relevant trafikinformation, ensartet kommunikation og markedsføring i en væsentlig forandringsperiode, samt effektiv drift der giver tryghed for kunderne og konsoliderer DOT.

De strategiske indsatsområder skal gøre det lettere at være passager i den kollektive transport og mere attraktivt for passagererne at anvende offentlig transport. Konkret betyder det, at DOT skal gøre det nemt for passagererne at vælge og købe den bedste billettype, at DOT skal sørge for, at passagererne modtager konkret, anvendelig og relevant trafikinformation på tværs af transportformer og sikre koordinering i trafikudviklingen på tværs af bus, tog og metro, så unødig ventetid minimeres.

Strategien for DOT er et vigtigt, forpligtende skridt i samarbejdet mellem DSB, Metroselskabet og Movia til gavn for passagererne i den kollektive transport. Ved at sikre sammenhæng og integration på tværs af transportformer, produkter og services, vil værdien af den fælles indsats i DOT overstige, hvad selskaberne leverer hver især. Det er godt for passagererne og den kollektive transport som helhed.

Du kan finde DOTs samlede 2020-strategi i fakta-boksen til højre. Det bemærkes, at målene i strategien alene er vejledende, idet de udtrykker en ambition for, hvad der kan udrettes gennem samarbejdet. De opstillede mål afspejler ikke den faktiske forventning til målrealisering.

Organisering

DOT er organiseret med et sekretariat, en bestyrelse, et interessentskab og fire arbejdsgrupper:

  • Arbejdsgruppen for forenkling af produktudbud og færre salgskanaler,
  • Arbejdsgruppen for gode skiftemuligheder og korrespondancer,
  • Arbejdsgruppen for effektiv og relevant trafikinformation,
  • Arbejdsgruppen for ensartet kommunikation og markedsføring.

Arbejdet med at sikre effektiv drift og yderligere konsolidering af DOT er placeret i DOTs sekretariat, som tæller 5 medarbejdere. DOTs sekretariat ledes af sekretariatschef Rune Jon Jensen.

DOTs bestyrelses består af:

  • Rebekka Nymark, Kundedirektør i Metroselskabet (formand)
  • Lars Kaspersen, Kommunikationsdirektør i DSB (medlem)
  • Camilla Struckmann, Stabschef i Movia (medlem)

 

Dinoffentligetransport.dk