Spring menu over
Billede af en mand som går forbi en elbus. Foto: Ulrik Jantzen

Grøn omstilling af busdriften

Movias målsætning, at busflåden drives uden fossile drivmidler senest i 2030, er i fuld gang. Ved udgangen af 2024 er 57 % af busflåden omstillet til fossilfrihed, hvoraf 49 % drives af el eller brint.

 

Omstilling af busserne finder sted i forbindelse med genudbud af busdriften. Movias kontrakter for almindelig rutekørsel løber op til 14 år. I forbindelse med genudbud af busdriften aftales krav til buslinjens miljøydelse mellem Movia og de kommuner og regioner, som finansierer busdriften. Fra kommuner og regioner træffer beslutning om omstilling af en busrute, og til at den nye drift begynder, går der typisk lidt over 2 år. Al busdrift udbydes til private busoperatører, som selv anskaffer busserne.

Omstillingen til fossilfri drift har været i gang siden december 2016, hvor Region Sjælland og Region Hovedstadens linje 600S og Region Hovedstadens linje 390R blev omstillet til at køre på HVO100-biodiesel. Linje 5C i Københavns, Tårnby og Herlev kommuner kom på biogas i april 2017, og de første elbusser kom ud at køre på Roskilde Kommunes bybuslinjer i april 2019. Siden er udviklingen gået hurtigt. Movias busflåde består ultimo december 2023 af 1.315 busser heraf 492 elbusser, hvilket svarer til 37 % af flåden. Ved udgangen af 2024 kører der ca. 650 elbusser i Movias område. Det svarer til 49 % af Movias busser. Siden juni 2020 er alle Københavns Kommunes havnebusser omstillet til elbåde, og en række buslinjer er omstillet til fossilfri drift i form af HVO100-biodiesel eller biogas (baseret på bionaturgascertifikater).
Nedenstående figur viser udviklingen af busflådens miljøydelse i perioden 2021 til 2024.

Søjlediagram: Miljøydelse for Moviaflåde, 2021 12% emissionsfri-, 12% fossilfri-, 77% fossilebusser. 2022 26% emissionsfri-, 14% fossilfri-, 60% fossilebusser. 2023 37% emissionsfri-, 10% fossilfri-, 53% fossilebusser. 2024 49% emissionsfri-, 8% fossilfri-, 42% fossilebusser. 2030 (Målsætning) 50% emissionsfri-, 50% fossilfri-, 0% fossilebusser.

Det faktum at omstillingen finder sted i takt med at busdriften genudbydes, sætter begrænsninger for, hvor hurtigt den grønne omstilling kan finde sted. Det afspejler sig i, hvornår de enkelte kommuners busdrift omstilles. Ved udgangen af 2025 vil der således være en stor spredning mellem de kommuner og regioner, som er længst fremme, og de kommuner og regioner, som først skal i gang. Alle kommuner og regioner vil dog kunne nå i mål senest i 2030.

Søjlediagrammet viser fordelingen af busflåden for Movias ejere. Dette er opdelt i emissionsfrihed, fossilfrihed og fossil.

Forsøg med grønne busser
Movia har gennem mange år gennemført forsøg med de nyeste miljøteknologier. I 2014-2015 gennemførte Movia i samarbejde med busoperatørerne Arriva og Keolis et forsøg med 2 stk. depotopladte elbusser. Projektet blev gennemført med støtte fra Trafikstyrelsens pulje til fremme af energieffektive transportløsninger, Københavns Kommune og DONG Energy. Projektet bidrog med væsentlige erfaringer omkring teknologiens modenheden på daværende tidspunkt. Du kan læse projektrapporten her.

I 2016-2019 gennemførte Movia i samarbejde med Københavns Kommune og busoperatøren Umove Øst et forsøg med 2 stk. elbusser, som blev opladet fra ladestationer i byrummet. Forsøget bidrog ligeledes med viden om denne teknologis modenhed og anvendelighed for Movia. Projektet blev gennemført med støtte fra Trafikstyrelsens pulje til fremme af energieffektive transportløsninger, Københavns Kommune og E.ON.
I perioden 2022-2023 gennemfører Movia i samarbejde med Region Hovedstaden og busoperatøren Nobina et forsøg med 1 stk. brintbus, som indsættes på linje 300S med mulighed for også at betjene linje 30E.

Evaluering af Movias udbud af emissionsfri busdrift
I 2019 gennemførte Epinion en kortlægning og evaluering af Movias udbud af emissionsfri busdrift, emissionsfri havnebusser og rammeaftale for etablering og drift af ladestationer i byrummet. Evalueringen blev gennemført med støtte fra EU’s Horizon 2020 program. Du kan læse evalueringen her.

Giv os besked

Oplever du støj eller os fra en af Movias gule busser må du gerne give Movia besked.

tjekminbus@moviatrafik.dk kan du indberette busser der enten støjer eller udleder sort røggas fra udstødningen. På hvert hjørne af bussen er angivet, med sorte tal, et 4-cifret nr. som du bedes medsende. Movia vil derefter miljøsyne den indmeldte bus for at sikre at bussen overholder de kontraktlige miljøkrav.