Spring menu over
Billede af to mennesker med mundbind, som er ombord på en havnebus

Miljøregnskab

Movia udarbejder et årligt miljøregnskab, som viser udviklingen i miljøarbejdet og effekten af de initiativer og projekter, som Movia er en del af. Miljøregnskabs perioden løber fra 1. oktober til 30. september. Movia kortlægger miljøbelastningen for de enkelte kommuner og regioner på baggrund af udledningen fra busser, flextrafik, lokalbaner og administrationen.

Sådan sammensætter Movia miljøregnskabet
Miljøregnskabet er sammensat af individuelle miljøregnskaber fra de enkelte bus- og lokalbanelinjer samt Flextrafik. Antallet af kørte kilometer, linjens materiel og brændstofforbrug, antallet af passagerer, hastigheden og typen af drivmiddel er noget af det, der indgår i beregningerne.
Det er ofte den udledning, der kommer fra selve kørslen, der bliver brugt ved sammenligninger imellem forskellige transportformer (tog, bus, bil og metro). For at få flest mulige miljøpåvirkninger med indregner Movia også; kørslen til og fra ruten, værksteder, syn m.m., udledningen fra operatørernes administration og værksteder, transporten af chaufførerne til og fra ruterne, chaufførlokalerne samt Movias egen administration og transport.
For lokalbanerne indgår desuden udledningerne ved infrastrukturen (skinner, sporskifter, stationer m.m.). Herudover beregnes opstrømsudledningen, som for el-busser er udledningen fra produktionen af el og for dieselbusser er opstrømsudledningen fra bl.a. raffineringen og distribution af diesel.

Mobilitetsplan 2020 og miljøregnskab
Movia har i samarbejde med kommuner og regioner udarbejdet Movias Mobilitetsplan 2020. Mobilitetsplanen opstiller bl.a. målsætninger for udviklingen af busflådens drivmidler. Miljøregnskabet anvendes i denne forbindelse til at kontrollere at Movia er på rette spor for at opfylde disse målsætninger.

Movias Miljøregnskab 2020

Movias Miljøregnskab 2020 for perioden 01.10.2019 - 30.09.2020