Klima og miljø

Med ambitiøse miljømål og -krav i vores kontrakter er Movia med til at sikre, at den kollektive transport påvirker både det lokale miljø og det globale klima mindst muligt.

Billede af el-bus i grønne omgivelser

Movia ønsker at være en virksomhed, der er ansvarlig i forhold til at beskytte miljøet og de naturlige ressourcer, der omgiver os. Derfor arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde et miljømæssigt og økonomisk fornuftigt tilbud til borgerne i Movias område.

I samarbejde med kommuner, regioner og operatører afprøver vi nye teknologier, så vi ved hvert udbud kan få det miljømæssigt mest optimale materiel.

Vi har opstillet en række miljømål, som vi arbejder hårdt på at indfri. I 2017 besluttede vi sammen med kommuner og regioner, at vi frem til 2030 skal arbejde for at gøre bustrafikken fossilfri med krav om en CO2 udledningen fra driften på nul. Samtidig skal udledningen af NOx reduceres med 97 pct. og partikeludledningen med 92 pct. fra 2008 til 2030. Fra 2008 til 2016 har vi formået at reducere CO2 udledningen med 29 pct., NOx udledningen med 73 pct. og partikeludledningen med 78 pct.

Desuden er Movias busoperatører og lokaltog miljøcertificeret efter ISO14001.