Klima og miljø

Med ambitiøse miljømål og høje krav til operatørerne er Movia med til at sikre, at den kollektive transport påvirker både det lokale og det globale klima mindst muligt

Billede af el-bus i grønne omgivelser

Movia ønsker at være en virksomhed, der er ansvarlig i forhold til at beskytte miljøet og de naturlige ressourcer, der omgiver os. Derfor arbejder vi hele tiden for at kunne tilbyde et miljømæssigt og økonomisk fornuftigt alternativ til privatbilismen.

I samarbejde med kommuner, regioner og operatører afprøver vi nye teknologier, så vi ved hvert udbud kan få det miljømæssigt mest optimale materiel.

Vi har opstillet en række miljømål, som vi reviderer i takt med de miljømæssige og teknologiske fremskridt. I 2009 besluttede vi, at der frem til 2020 skal reduceres 20 pct. i udledningen af CO2 og 60 pct. i NOx og partikler. De mål er senere blevet skærpet til  til 29 pct. CO2 reduktion og 75 pct. for NOx og partikler.

Desuden er Movias administration, Trafikservicekontorer, operatører og chaufførlokaler miljøcertificeret.