Movias administration skal også være grøn

Movias grønne profil handler ikke bare om at nedbringe udledningen fra busserne, men også om at tage miljøhensyn generelt i organisationen

Movia arbejder seriøst og systematisk for at mindske vores aftryk på miljøet. Derfor er hele organisationen blevet miljøcertificeret efter EUs EMAS III standard. EMAS er EUs miljøledelsescertificering og bygger på ISO14001.

Siden administrationen på Toftegårds Plads blev certificeret i 2009 er følgende resultater nået:

  • Elektricitetsforbruget er faldet med 37 pct., herunder 61 pct. fra kontor- og gangarealer

  • Vandforbruget er faldet med 19 pct

  • Papirforbruget er faldet med 44 pct.

Adfærdsændringer og tekniske tiltag

Resultaterne er dels nået ved ændret medarbejderadfærd, dels implementering af en række tekniske tiltag. Blandt andet er godt 1500 pærer i hele bygningen udskiftet til A- og LED-pærer, der er opsat bevægelsessensorer ti styring af lys på gang- og fællesarealer og installeret elspareskinner samt tænd-og-sluk-ure.

Ved at indstille alle printere til som standard at udskrive på begge sider af papiret, samt indføre en speciel funktin, så der kun udskrives, hvis medarbejderen godkender udskriften på selve printeren undgås unødige og uafhentede udskrifter. Sideløbende med de tekniske tiltag har Movia gennem interne kampagner påvirket medarbejdernes adfærd i en mere miljøvenlig retning. 

Fremtidige mål

Vores miljøarbejde fortsætter og vi har ambitiøse mål for fremtiden. Vores mål er at reducere både elektricitets- og papirbruget fra administrationen og Trafikservice med yderligere 20 pct. i 2017.