Flextrafik

Flextrafiks køretøjer kan inddeles i tre kategorier: variable, garanti og rute. Det er et generelt krav, at alle vogne skal have et partikelfilter monteret. Endvidere må vognene maksimalt være op til seks år gamle i kontraktperioden, dog otte år for køretøjer i Flextrafik Rute. En ny bekendtgørelse for taxakørsel har desuden sat grænser for, hvor kort nye vogne må køre på literen.

De variable vogne er løst tilknyttede vogne, der løbende lejes ind efter behov. Denne flåde består primært af taxaer som er op til tre år gamle. At flåden er så ny betyder, at de følger godt med den teknologiske udvikling.

Da vognene kun er løst tilknyttet Flextrafik, er det vanskeligt at stille yderligere miljøkrav. Sammen med de nye skrappe forbrugskrav i bekendtgørelsen for taxaer vurderes minimumskravene og den teknologiske udvikling dog som tilstrækkelige og dsamatidig være den bedste mulighed for at presse på for en mere grøn udvikling.

Garantivogne består udelukkende af liftvogne med plads til to kørestole. De nye regler for brændstofforbrug gælder ikke for liftvogne med plads til to kørestole. Her gælder kun de førnævnte generelle krav om alder og partikelfilter. Herudover indgår forbrugstallet (km/l) ved bedømmelsen af tilbud på kørsel.

Køretøjerne ved Flextrafik Rute består af en blanding af taxaer og liftvogne. Disse skal, ligesom de øvrige, overholde de generelle krav. Herudover skal de mindre køretøjer desuden overholde bekendtgørelsens forskrifter for brændstofforbruget. Forbrugstallet indgår i bedømmelsen af tilbud på kørsel.