Miljøzone i København og Frederiksberg

Alle busser, som kører for Movia lever op til kravene i miljøzonen

Skadelige partikler fra den tunge trafik er et problem for folks sundhed i de mest trafikerede byer i Danmark. Derfor er størstedelen af København samt hele Frederiksberg udlagt som miljøzone. Det betyder, at alle dieseldrevne køretøjer over 3,5 ton skal have et miljøzonemærke i forruden for at køre lovligt i zonen.

Kravet for at få miljøzonemærke er, at køretøjets motor enten lever op til de såkaldte EURO 3- eller 4-normer eller er forsynet med partikelfilter. i 2010 blev kravene strammet, så køretøjerne skal leve op til EURO 4-normen. Endvidere blev miljøzonen udvidet til også at omfatte området indenfor Ring 2 og Vejlands Allé på Amager.

Busserne lever op til miljøkrav

De busser, der kører for Movia, er også omfattet af miljøzonekravene. Alle busser har monteret partikelfiltre eller tilsvarende teknologi eller kører på andre brændstoffer. Det betyder, at alle Movias buslinjer kan køre i miljøzonen. Derudover lever mange af Movias busser op til de særligt miljøvenlige Euro 5-, Euro 6- eller EEV-standarder.