Klima og miljø

Movia har i 2020 fastlagt et fælles mål i mobilitetsplanen om, at alle busser kører fossilfrit i 2030, heraf mindst halvdelen på el. Movias flextrafik skal udelukkende køre i elbiler senest i 2030, og alle nye tog på lokalbanerne er eldrevne.

I 2020 kørte der samlet 77 elbusser i Movias område i Roskilde, København, Frederiksberg, Tårnby, Egedal og Ballerup Kommuner. Men mange flere elbusser er allerede på vej. Ved udgangen af 2022 kører der 301 elbusser i Movias område. De næste elbusser kommer i Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Glostrup, Guldborgsund, Lolland, Rødovre, Slagelse, Albertslund, Lyngby-Taarbæk og Næstved Kommuner og sættes i drift i 2021 og 2022.

I juni 2020 kunne Københavns første elhavnebusser byde kunderne velkommen ombord, og i juli sejlede alle fem havnebusser i Københavns havn på el. 

Movias miljøregnskab for 2020 viser også, at Movia kan fastholde den fortsatte nedbringelse af udledningen af CO2, som i 2020 er reduceret med 43 pct. siden 2008. Udledningen af NOx er i samme periode reduceret med 84 pct., og har dermed udviklet sig mere positivt end forventet med en målsætning for året på 75 pct. Samme gælder for partikeludledningen, som er reduceret med 88 pct. fra 2008 til 2020 mod en målsætning på 80 pct. Du kan læse mere om Movias miljøregnskab i Movias rapport om Samfundsansvar.