Giv os et praj om miljøet

Movia har et klart mål om, at vores busdrift skal være fossilfri allerede i 2030. Med en CO2-reduktion på 35 pct., og et fald i udledning af NOx og partikler på henholdsvis 76 pct. og 80 pct. fra 2008 - 2017 er vi godt på vej. Men vi kan blive endnu bedre.

Derfor inviterer Movia passagerne i den kollektive transport til at hjælpe os. Ser eller hører man en bus, som støjer eller oser for meget, så hører vi gerne om det. Send en e-mail til tjekminbus@moviatrafik.dk. Og husk at få det 4-cifrede busnummer med, som står på alle sider af bussen. Så følger vi op med en kontrolmåling af den pågældende bus.

 

Vi driver grøn omstilling af den kollektive transport

Movias miljømål gælder både for vores busser og for vores kørsel med ældre, syge, handicappede, patienter og børn og unge i flextrafikken.

I bustrafikken stiller vi krav om udledning af NOx, partikler, CO2 og støj. I Flextrafikken stiller vi krav til partikelfilter samt hvor gamle køretøjerne må være. Også havnebusserne i Københavns Havn har fra primo 2018 sejlet på fossilfri, syntetisk biodiesel inden bådene i 2020 skiftes ud med el-både. Det fjerner havnebussernes lokale miljøbelastning og bidrager til ambitionen om et attraktivt frilufts- og havneliv i vores fælles hovedstad.

Den grønne omstilling af Movias drift på hele Sjælland er frugten af et tæt samarbejde mellem Movia og kommunerne og regionerne på Sjælland om at investere i miljøvenlighed. Især udskiftningen af diesel  til til elbusser på alle de kommunale linjer i Roskilde og linje 2A og linje 18 i Københavns- og Frederiksberg Kommuner, udskiftning af busserne på linje 600S og 390R til busser, som kører 100 pct. på syntetisk biobrændsel, opgradering af knap 300 busser med partikelfiltre som del af luftpakkeprojektet, og den nye linje 5C, som via certifikat kører på CO2 neutral biogas har båret de betydelige fald i udledningen fra Movias busdrift. 

 

Vi følger systematisk op på miljøindsatsen

Movia stiller langt overvejende skrappere miljøkrav til bussers udledning end loven kræver. Og når nye busser ruller ud på vejene, skal de overholde de aftalte grænseniveauer for støj og udledning af NOx, partikler og CO2.

Da vores kontrakter med operatørerne kan løbe i op til 12 år, vil vi naturligt opleve, at der over tid kommer nye og mere miljøvenlige teknologier og drivmidler til, som kan mere, end det, der var godt, da vi indgik kontrakt med operatørerne. Hertil kommer, at busser slides og udsættes for vind og vejr, og derfor kræver løbende vedligeholdelse for at sikre, at de til stadighed lever op til Movias krav. Det er de busoperatører, som buslinjerne er udliciteret til, og som dagligt driver linjerne, der har ansvar for at sikre, at busserne vedligeholdes.

Derudover gennemfører Movia hvert år en række uanmeldte miljøsyn af tilfældigt udvalgte ældre busser (Euro 2 og 3) på tværs af alle busoperatørerne. Det gør vi med hjælp fra et uafhængigt synsfirma. Operatørerne er også forpligtet til, på de samme bustyper, at gennemføre et årligt miljøsyn.

De kontrakter som Movia indgår fremadrettet, indeholder krav om at alle bustyper – uanset euronorm – skal igennem et årligt miljøsyn.

 

Vi offentliggør resultaterne af vores indsats

Vi mener, at vores miljøindsats skal kunne holde til, at man kigger os over skulderen. Derfor offentliggør vi resultaterne fra visse af vores uanmeldte miljøsyn hvert kvartal her på siden (xlsx). Herudover gennemfører også ca. 125 miljøsyn om året som ikke fremgår i detaljeret form i excelarket.

Har du gode forslag og indspark til, hvordan vi kan effektivisere vores miljøindsats, eller gøre en større forskel, så skriv gerne til os på tjekminbus@moviatrafik.dk. Og har du lyst til at følge med i vores ambitioner for den grønne omstilling af den kollektive transport, så læs med om vores arbejde for de kommende år med miljøkrav til flextrafik og lokaltogstrafikken på Sjælland her.