Movias miljøarbejde

Movias miljøarbejde dækker både busdrift, Flextrafik, Lokaltog A/S og vores administration

Movias miljømål koncentrerer sig primært om bussernes udledning af CO2, NOx og partikler, men også Flextrafik, Lokaltog og administrationen er omfattet af miljømål og -arbejde.

Alle vores miljøkrav er opstillet som funktionskrav og er således grænseværdier. Vi stiller således ikke krav om, at operatøren skal bruge en bestemt teknologi, men derimod, at teknologien maksimalt udleder en bestemt værdi. Det tror vi giver de bedste priser og mest miljø for pengene, da vi på den måde udnytter operatørens kompetencer, erfaringer og bagland bedst muligt.

Mens udledning af CO2, NOx og partikler samt brændstofforbrug er en del af målepunkterne for trafikdriften, er der i administrationen særligt fokus på reduktion af strøm- og papirforbrug.