Movia tester miljøvenlig teknologi

Movia gennemfører løbende forsøg med ny teknologi og drivmidler. Forsøg baner vejen for, at ny teknologi kan anvendes i stor skala i almindelig drift.

Movia indsamler løbende viden og erfaringer om nye teknologier og drivmidler. Det gør vi ved at gennemføre forsøg, og ved at udveksle viden og erfaringer med danske og udenlandske leverandører, operatører og trafikselskaber.

Omstilling til ny teknologi kræver, at Movia og vores operatører har de fornødne praktiske erfaringer med teknologien. Disse erfaringer opnås bedst ved at gennemføre forsøg i mindre skala. Forsøgsprojekter gennemføres i et samarbejde med vores operatører, og medfinansieres ofte af staten, kommuner og regioner og andre aktører (f.eks. leverandører).

Gennem aktiv deltagelse i forsøg får vores operatører værdifuld viden om teknologiens modenhed, herunder økonomi, driftsmæssige udfordringer og risici. Denne viden er afgørende for, at operatørerne får tillid til en ny teknologi og er i stand til at prissætte driften med teknologien rigtigt i forbindelse med udbud. Ved at byde med ny teknologi og nye drivmidler i udbud er det muligt at gå fra forsøg i mindre skala til en større omstilling af køretøjsflåden.

Movia lægger et stort arbejde i at dele de resultater, vi opnår gennem vores forsøg med operatører, trafikselskaber og offentligheden. Vi gør resultaterne af vores forsøg offentligt tilgængelige, og fortæller om vores erfaringer på konferencer og ved møder med operatører, kommuner og regioner og andre samarbejdspartnere.

Du kan læse mere om vores forsøgsprojekter ved at klikke på de enkelte projekter herunder: