Ren LUFT projekt

Nye rensesystemer på busserne i København

301 busser i Hovedstaden har fra 2015-17 fået et nyt, forbedret efterbehandlingssystem (såkaldte SCRT-systemer), som har fjernet 92-99 pct. af NOx forureningen og 95 pct. af forureningen af partiklerne fra busserne. Natur-, Miljø- og Fødevareministeriet har sammen med Movia, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune bidraget til indsatsen for renere busser i København.

Rensesystemet er blevet monteret på bussernes udstødning og består af et partikelfilter og en SCR-katalysator, som renser udstødningsrøgen for både partikler og kvælstofoxider (NOx). SCR står for Selektiv Catalytisk Reduktion. Systemet erstatter det eksisterende udstødningssystem og mindsker på den måde den forurenende udledning. Partikelfiltrene er fysiske filtre, der fanger både grove, fine og ultrafine partikler, mens SCR-katalysatorer fungerer ved, at der sprøjtes ammoniak direkte ind i udstødningsgassen, hvorved NOx-gasserne reduceres til almindelig nitrogen (78 % af atmosfæren består af nitrogen) og vand ved reaktion på katalytiske overflader beklædt med et tyndt lag af særlige metaller. De nye SCRT-systemer virker ved lave temperaturer, som f.eks. ved bykørsel, hvor andre efterbehandlingssystemer har svært ved at virke effektivt.

På Frederiksberg drejer det sig om linje: 2A, 6A, 8A, 26, 30, 31 og 68. For Københavns Kommune drejer det sig om linje: 6A, 350S, 81N, 1A, 150S, 95N, 26, 173E 40, 350S, 2A, 66, 40, 10, 132, 133, 68, 22, 18 (8A), 30, 31, 32, 33, 36, 300S, 330E, 92N, 142, 176

Hvordan har vi udvalgt busserne, som skal opgraderes?

Busserne er udvalgt efter deres alder, den resterende kontraktlængde, hvor mange timer busserne kører og endeligt, i hvor høj grad bussernes ruteføring går forbi særligt forurenede vejstrækninger i København.

Hvorfor ikke udskifte busserne i stedet for at opgradere dem?

Siden 2014 har nye busser skulle indfri den såkaldte Euro 6-norm, der stiller meget vidtgående krav til grænseværdier for udledning af lokal luftforurening. Ældre busser er godkendt i forhold til de miljøstandarder, der var gældende på det tidspunkt. En del ældre busser er omfattet af kontrakter, hvor bussen kan være i drift i mange år endnu. Opgradering af efterbehandlingssystemet har derfor været den eneste måde effektivt at reducere bussernes lokale luftforurening. De opgraderede busser indfrier kravene til grænseværdier for Euro 6-busser.