Flextrafik

De biler og minibusser som kører for Flextrafik er underlagt en række miljøkrav fra EU, fra Trafik- og Byggestyrelsen og fra Movia. EU stiller f.eks. krav om, at bilernes udledningsniveau fra nye biler overholder såkaldte Euro 6 grænseværdierne for bl.a. NOx og partikler. Trafik- og Byggestyrelsen stiller krav til et maksimalt brændstofforbrug baseret på den specifikke vogntype. Movia stiller krav om partikelfilter på alle køretøjer, samt krav til køretøjernes alder.

En stor del af køretøjerne består af taxaer eller taxalignende køretøjer, som ofte kun er op til tre år gamle. At flåden er så ny betyder, at den følger godt med den teknologiske udvikling.

Der arbejdes for tiden på at fastsætte miljømål for Flextrafik i forbindelse med Movias trafikplan gældende fra 2018.