Miljøregnskab

Movia udarbejder et årligt miljøregnskab, som viser udviklingen i miljøarbejdet og effekten af de initiativer og projekter, som vi er en del af

Vi kortlægger miljøbelastningen for de enkelte kommuner og regioner i forhold til udledningen fra busserne, Flextrafik, lokalbanerne og administrationen. Tal fra det grønne regnskab indgår desuden i Rejseplanens miljøberegner, hvor CO2-udslippet ved en konkret rejse foretaget henholdsvis i privatbil og med kollektiv trafik kan sammenlignes.

Sådan sammensætter vi miljøregnskabet

Miljøregnskabet er sammensat af de knap 600 individuelle miljøregnskaber fra de enkelte bus- og lokalbanelinjer samt Flextrafik. Antallet af kilometer, der er kørt, linjens materiel og brændstofforbrug, antallet af passagerer, hastigheden og typen af drivmiddel er noget af det, der indgår i beregningerne.

Det er ofte den udledning, der kommer fra selve kørslen, der bliver brugt ved sammenligninger imellem forskellige transportformer (tog, bus, bil og metro). For at få alle de miljømæssige omkostninger med udregner Movia også kørslen til og fra ruten, værksteder, syn m.m., udledningen fra operatørernes administration og værksteder, transporten af chaufførerne til og fra ruterne, chaufførlokalerne samt Movias egen administration og transport.

For lokalbanerne indgår desuden udledningerne ved infrastrukturen (skinner, sporskifter, stationer m.m.). Herudover beregnes opstrømsudledningen, som for elbusser er udledningen fra kraftværkernes generering af elektriciteten. Ved diesel vil opstrømsudledning bl.a. være raffineringen og transporten.

Sådan opstiller vi miljømål

Movias miljømål tager udgangspunkt i udledningen per kilometer. Herved er miljømålet uafhængigt af, om busserne kører flere eller færre kilometer per år eller der er flere eller færre passagerer fra år til år. Tallet giver en indikation af materiellets og chaufførens performance, selv om antallet af stop på ruten, hastigheden og belægningen også påvirker resultatet.