Spring menu over
Billede af mennesker, som stiger ud af en førerløs bus. Foto: Ulrik Jantzen

Ny teknologi

Movia gennemfører løbende forsøg med ny teknologi.

Udviklingen går stærkt inden for teknologier og drivmidler. Og innovation vender op og ned på markedsstrukturer og udfordrer etablerede forretningsmodeller. Movia har det som et mål i forretningsplan at lede omstillingen til fremtidens mobilitetsbehov. Det betyder, at vi skal holde markeder åbne for konkurrence og kunne tage nye forretningsområder op. Et væsentligt led i at nå dette mål er, at vi sammen med kommuner og regioner kan etablere rammer om effektive forsøgsmiljøer og sikre, at erfaringer deles på tværs af kommuner, regioner og virksomheder. Så man ikke behøver at lave det samme forsøg i flere byer eller regioner, men kan drage nytte af hinandens erfaringer - og bygge oven på. Dermed sikres fundamentet for en balanceret offentlig grundservice på mobilitetsområdet, som også private virksomheder kan få god forretning ud af. 

Test af intelligente stoppesteder med Gladsaxe og Rødovre kommuner i 2020

Fra begyndelsen af november og frem til januar 2021 tester Movia sammen med Gladsaxe og Rødovre kommuner ”Smart Stop” på 247 stoppesteder som hjælp til de kunder, der stiger på ved stoppesteder uden en digital nedtællingsskærm. De 247 stoppesteder bliver mere intelligente, så kunderne automatisk får push-besked om bussens afgangstider direkte på mobilen, når de venter ved stoppestedet. Forsøget skal afdække, om intelligente stoppesteder er en god måde at give kunderne afgangstider for busserne direkte på mobilen, når de står ved stoppestedet. Forudsætningen for at kunne give præcise afgangstider er, at de kan gives digitalt med liveopdateret information. Og det kan et Smart Stop.

Smart Stop baserer sig på såkaldt beacon-teknologi. En beacon er en lille sender, som via bluetooth sørger for, at sende automatisk besked om næste bus direkte på kundernes smartphone, når de står ved stoppestedet. Forudsætningen er, at man har Rejseplanens app på sin mobil, har accepteret at modtage notifikationer fra app’en, og har aktiveret Bluetooth på sin mobil.

Forsøget udgør fase 2 i Movias test af trafikinformation vha. beacons. Første forsøg blev udført med Næstved Kommune i 2019.

Læs mere om forsøget her.

Første forsøg med beacons med Næstved Kommune i 2019

I efteråret 2019 testede Movia sammen med Næstved Kommune beacons på 100 udvalgte stoppesteder. De 100 beacons bidrog i fem måneder til fase 1 i et forsøg, hvor Movia testede ny teknologi for at gøre stoppesteder på hele Sjælland mere intelligente, så passagerer, der venter på bussen, nemt og hurtigt kan få klar besked direkte på mobilen om den næste afgangstid. Forsøget blev afsluttet i januar 2020 og er nu evalueret. 

Formålet med forsøget i Næstved var at give Movia kundeindsigt og driftserfaring. På baggrund af evalueringen blev der givet grønt lys til en ny testfase i Gladsaxe og Rødovre kommuner med start i slutningen i 2020.

Læs mere om forsøget her.

Test af førerløse busser

28. maj 2018 åbnede Movia Danmarks første førerløse bus i rute. Det skete som første led i et tofaset forsøg med test af førerløse buser. Første fase af forsøget foregik i vandrehallen på Sjællands Universitetshospital, Køge. Testen startede i maj 2018 og sluttede i august efter 65 dages drift. Næste fase foregår ved Slagelse Sygehus, hvor to førerløse busser kører mellem forskellige afdelinger på sygehuset og det Psykiatriske Sygehus. Anden fase af forsøget afsluttes i august 2022.

Movia, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Metroselskabet har indgået et strategisk samarbejde om at drive udviklingen af førerløs teknologi i Danmark. Og forsøget med førerløse busser på Sjællands Universitetshospital, Køge og Slagelse Sygehus er første projekt i samarbejdet. Regionerne er ansvarlige for transport til og fra stationer og for patienttransporten internt og til og fra sygehusene. Metroselskabet har ekspertise inden for fuldautomatisk drift og sikkerhed ved førerløse teknologier, og Movia varetager udførelsen af driften med den førerløse teknologi og har stor erfaring med behovstyret kollektiv transport.

Du kan læse mere om forsøget her.