Spring menu over
Helgeshøj Allé 1

BRT

BRT er klimavenlig kollektiv transport designet til det moderne byliv, som udnytter vejene bedre og bidrager til det nationale 2030-klimamål. BRT vinder indpas overalt i verden, men endnu mangler vi at få implementeret løsningen i Danmark. De bæredygtige løsninger med de samme fordele som metro og letbane – og med kortere anlægstid – sikrer klimavenlige transportløsninger, hurtigt

BRT er kendt over alt i verden, men vi mangler endnu at få implementeret løsningen i Danmark. BRT kan bedst beskrives som tog på gummihjul. Internationalt er konceptet anerkendt og anvendes i byer med stigende transportbehov og et ønske om at begrænse trængslen af biler. Konceptet har mange af de samme fordele som tog, metro og letbane og kan transportere 300 passagerer pr. enhed. BRT er hurtigt og kosteffektivt at anlægge. Og så er løsningen designet til gaden og moderne byrum med klimavenlige og støjsvage transportenheder. BRT kører i egne vejbaner og er derfor også oplagt til førerløs drift.

Verden over har BRT-løsninger drevet byudvikling, og det vil BRT også kunne gøre i Danmark. Som transportløsning er BRT designet til vejen ved at bruge samme teknologi, regulering og infrastruktur. Den korte anlægstid har gjort systemet populært i mange byer på verdensplan.

Man stiger på og af ved perroner i gadeplan, BRT-linjerne kører i egne vejbaner, det giver kort rejsetid og man undgår at sidde fast i bilkøer. Og så har løsningen op til 12 afgange i timen, som gør det til en meget pendlervenlig rejseform.

200S Hvisdovre Hosåpital St

Mindre trængsel
Trængsel er allerede en stor udfordring på vejnettet i og omkring de større byer, og med stigende befolkningstilvækst er trængselsudfordringen stigende. Erfaringerne med BRT er, at løsningen mindsker trængslen. Med egne vognbaner kan BRT levere en pålidelig drift - fri af trængsel og kødannelse, og det kan tiltrække bilpendlere. Løsningen er endvidere af samme høje kvalitet, som kunderne oplever i metroen. Der er tale om større enheder med mere luft og lys, som er rarere at opholde sig i, kan rumme 300 passagerer ad gangen, og som er lette at finde i gadebilledet.

Førerløs drift
Teknologien til førerløse køretøjer er i disse år i hastig udvikling. BRT-systemer er designet til den førerløse teknologi, fordi BRT-linjerne kører på egne vejbaner i fast rute uden at møde blandet trafik på de afskærmede BRT-strækninger. 

Bæredygtig investering med respekt for det klimavenlige byliv
BRT i hovedstadsområdet kræver et samarbejde mellem stat, kommuner, regioner og Movia – som et hurtigt og klimaeffektivt svar på udfordringer med både CO2-udledning og trængsel. Med kapacitet til at transportere 3.500 passagerer i timen pr. retning er BRT et moderne og hurtigt supplement til de mere traditionelle investeringer i metro og letbane.

Med god kollektiv transport åbnes nye muligheder for boformer og erhvervsområder, som sikrer grundlaget for byudvikling i dialog med private developere. BRT er også en attraktiv løsning til udvikling af større erhvervs- og industriområder, så virksomheder får bedre mulighed for at tiltrække dygtige medarbejdere, der forventer hurtig, pålidelig og klimavenlig transport til og fra arbejde.

Kort anlægstid
BRT kan anlægges i etaper i takt med at bolig- og erhvervsarealer udvikles, så de positive effekter høstes gradvist. BRT er et centralt element i udviklingen af livet i hovedstadsområdet. Et liv hvor flere mennesker skal transportere sig sammen på en moderne og klimavenlig måde i bæredygtige bymiljøer.

BRT er fleksibel i forhold til fremtidens krav om miljøvenlig og pålidelig bytransport. Fordelen bygger i høj grad på, at løsningen kan indpasses i det eksisterende vejnet. Anlægstiden er kort. Løsningen er også skabt til at styrke sammenhængen mellem bydele, forstad og hovedstad. Omkring BRT-stationerne er der plads til byliv med pop-up cafeer, indkøbsmuligheder, pakkeafhentning, grønne fritidsarealer, rekreative arealer og andre services. 

Vil du vide mere...