Spring menu over
BRT i Helsingør

BRT i købstæderne

Movia har iværksat et arbejde med at udvikle et koncept inspireret af BRT til at afhjælpe trængselsudfordringer i de otte største købstæder på Sjælland og samtidig tænke konceptet sammen med den lokale byudvikling.

Med stigende trængsel på vejene og et øget politisk fokus på klima og miljø er der i mange købstæder behov for at flere rejser sammen for at undgå trafikpropper og for at begrænse støj og forurening. Og når flere rejser sammen, bidrager det samtidig til grøn omstilling og det nationale 2030-klimamål. Det kræver, at det er nemt og enkelt at bruge den kollektive transport.

Movia udarbejdede i 2019 en trængselsanalyse for købstæderne på Sjælland og Lolland-Falster, som viser, at særligt i de otte største købstæder er busserne ramt af trængselsudfordringer. På denne baggrund og med afsæt i Movias Mobilitetsplan 2020 har Movia derfor iværksat et arbejde med at udvikle et koncept til at afhjælpe trængselsudfordringerne og samtidig tænke konceptet sammen med den lokale byudvikling.

Movia har allerede etableret samarbejde med en række købstads-kommuner, hvor vi undersøger, hvordan den kollektive transport kan gøres mere attraktiv for borgerne gennem bedre busfremkommelighed og tænkes sammen med planlagte byudviklingsprojekter, resultatet af undersøgelserne beskrives i mulighedsstuder.

Der er udarbejdet mulighedsstudier for Helsingør, Holbæk og Køge og studier for Hillerød og Ringsted kommuner er på vej.
Trængselsanalysen viser, at det også vil være relevant at gennemføre mulighedsstudier i Næstved, Roskilde og Slagelse.

Vil du vide mere...