Spring menu over
Førerløs bus, Slagelse, Indvielse

Forsøg Slagelse

Slagelse Sygehus - shuttle mellem afdelinger med on demand bestilling

Forsøgsruten er på sygehusets område, samt på offentlig vej, hvor der også er trafik udefra til og fra sygehuset. Ruten følger Fælledvej, der er en kommunevej med offentlig trafik, der forbinder sygehusets bygninger og afdelinger. Bussen kører op til 18 km/t, og skal fragte patienter, besøgende og personale. I løbet af forsøget vil der blive mulighed for at teste, at bussen kan tilkaldes fra stoppestederne.

I forbindelse med forsøget er en on demand bestillingsapplikation udviklet, som er integreret med Movias Flextrafik bestillingssystem. Når alle godkendelser er på plads, vil to shuttles servicere ruten.

Der er påbegyndt forsøgsdrift i september 2021.

Førerløse bus Slagelse Sygehus, Kort

Vil du vide mere...