Spring menu over

Smart Stop

Foto af kvinde med mobiltelefon i hånden ved et intelligent stoppested - Smart Stop

Siden 2019, har Movia testet såkaldte intelligente stoppesteder, hvor kunderne har mulighed for at få digital trafikinformation direkte på mobiltelefonen. 

Forsøgene under konceptet Smart Stop er et led i udmøntningen af Movias digitale udviklingsplan, som skal sikre mere digital trafikinformation til borgerne overalt på Sjælland som supplement til den trykte information.

Forsøgene er derfor også koncentreret om de stoppesteder, der ikke har en digital trafikinformationsskærm installeret. Dem er der ca. 11.300 af i Movias samlede geografi.