Spring menu over

Forsøg med beacons

Smart Stop

Det er ikke helt til at se det. Men fra februar 2022 er der i Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Gladsaxe og Rødovre kommuner på Sjælland hele 500 nye såkaldt intelligente stoppesteder. Stoppestederne er udstyret med en beacon – en lille elektronisk enhed på størrelse med en tændstikæske, som kan tale sammen med kundernes mobiltelefoner. Dermed er vejen banet for, at kunderne kan få liveopdaterede køretider direkte på mobilen, når de venter på bussen ved stoppestedet. Alt man som buskunde skal gøre er at aktivere push-beskeder i rejseplanens app, så får man automatisk besked om, hvornår bussen kører, når man står ved stoppestedet.

Forsøget er et led i udmøntningen af Movias digitale udviklingsplan, som skal sikre mere digital trafikinformation til borgerne overalt på Sjælland som supplement til den trykte information. Forsøget er derfor også koncentreret om de stoppesteder, der ikke har en digital trafikinformationsskærm installeret. Dem er der ca. 11.300 af i Movias samlede geografi.

Den nye teknologi har potentialet til at kunne implementeres på alle Movias 13.500 stoppesteder og dermed servicere borgere med liveopdaterede køretider på en enkel og gnidningsfri måde uanset, hvor man ønsker at hoppe på bussen. På sigt er det også forventningen, at de intelligente stoppesteder vil kunne bruges til at give direkte information til borgerne om alt fra omlægninger ved større events, udgåede ruter, flyttede stoppesteder osv. Typer af informationer, som borgerne har brug for, fordi man måske først oplever, at noget ikke er, som det plejer, når man når ned til selve stoppestedet, og bussen ikke kommer.

Kommunerne er udvalgt, fordi mange borgere her bruger busserne, og busservicen er præget af, at der ofte er trængsel på vejene. Liveopdateret trafikinformation er derfor særligt vigtigt for disse kommuners borgere, fordi bussernes egne positionsdata bruges live til at give information om, hvornår bussen kan forventes at være fremme ved stoppestedet.

Det er det tredje forsøg med intellegente stoppesteder, som Movia gennemfører siden 2019. En kundeevaluering af seneste forsøg med intelligente stoppesteder på knap 250 stoppesteder i Gladsaxe og Rødovre kommuner i 2020 viser, at næsten halvdelen af buskunderne oplevede, at Smart Stop er en fordel på stoppesteder, der ikke har digitale trafikinformationsskærme.