Spring menu over
Foto af kvinde med mobiltelefon i hånden ved et intelligent stoppested - Smart Stop

Test af beaconteknologi med Næstved Kommune

I efteråret 2019 satte Næstved Kommune og Movia såkaldte beacons op på omkring 100 udvalgte stoppesteder - som et forsøg med at gøre stoppestederne intelligente. Når kunderne stod ved stoppestedet, fik de automatisk besked om næste bus direkte på deres smartphone, præcis som vi kender det på afgangsskærme fra togstationerne. Formålet var at undersøge om borgerne synes, det er en god måde at få digital besked om bussens næste afgang. Evalueringen af forsøget viste at der var belæg for at teste teknologien yderligere i en større skala.

Beacons er små, plastiksendere, som modtager information via bluetooth gennem Rejseplanens app. Fra starten af september til november 2019 testede Movia sammen med Næstved Kommune 100 af dem på 100 udvalgte stoppesteder i Næstved Kommune. De 100 beacons skulle således gøre stoppestedet mere intelligent, så de passagerer, der venter på stoppestedet får besked om næste afgangstid direkte på mobilen med et enkelt klik.

Beacons kan registrere bevægelsesmønstret hen mod stoppestedet. Går man bare forbi stoppestedet, får man ikke afgangstider på smartphonen, men gør man ophold i kortere eller længere tid, og har man rejseplanens app installeret på sin smartphone, så vil beaconen sørge for at sende liveopdaterede afgangstider for de næste busafgange direkte til smartphonen. Det betyder, at kunderne får klar direkte besked om deres bus, også hvis den bliver forsinket. Helt ligesom hvis man modtager en nyhed.

Analysefirmaet Epinion har gennemført en kundeevaluering med 205 kundeinterviews ved stoppestederne i Næstved Kommune. 40 pct. af de adspurgte kunder havde enten set opslag på fx facebook, læst om det i bussen eller hørt om, at man kunne få afgangstider vist direkte på mobilen -  og heraf havde 13 pct. afprøvet teknologien. 60 pct. af dem, der prøvede at få automatiske beskeder på mobilen ved stoppestedet, var tilfredse med informationskanalen. Helt generelt var de adspurgte passagerer meget tilfredse med rejseplanens app, som 78 pct. af de adspurgte svarede, at de foretrak at bruge til at få information.

Formålet med forsøget i Næstved var at give Movia kundeindsigt og driftserfaring, og da der er tale om en ny og uvant type af teknologi, som kun blev markedsført i begrænset omfang, blev der på baggrund af evalueringen givet grønt lys til en ny testfase i Gladsaxe og Rødovre kommuner i 2020. Læs mere om det forsøg på siden omkring Smart Stop.