Movia har taget følgende tiltag i forbindelse med coronavirus

Movia: Vi kører almindelig køreplan igen efter Påske


Trafikselskaberne er af transportministeren blevet anmodet om at køre med almindelig køreplan fra tirsdag efter påske. Det sker som led i forberedelserne til en gradvis genåbning af det danske samfund. Movias busser og lokaltoge vil derfor køre efter de almindelige køreplaner igen fra tirsdag 14. april. På grund af sporarbejde hos Banedanmark er der først almindelig køreplan igen fra mandag 20. april 2020 på Tølløsebanen.

Busser og lokaltog kun køre med op til halvdelen af fuld kapacitet og kunderne fortsat blive opfordret til at følge myndighedernes anbefalinger om at holde afstand, vise hensyn og ikke rejse i myldretiden hvis det er muligt. Det vil fortsat ikke være muligt at bruge fordøren, eller sidde på forreste sæderække bag chaufføren i bussen. Hygiejnelinjen efter første sæderække i bussen fastholdes også, ligesom den midlertidige ophævelse af kontantsalget fortsætter.

Læs pressemeddelelse her

Movia kører kunder med plustur og flextur efter tilpasning af lokaltogsdriften


Mandag 30. marts tilpassede Movia midlertidigt antallet af afgange i busser og lokaltog til den aktuelle situation, hvor skoler og institutioner er lukket, mange arbejder hjemmefra, og der kan komme flere sygemeldinger blandt personalet.

Nogle kunder mistede dermed deres tidligere morgenforbindelse. Derfor tilbyder Movia fra onsdag 1.april, at der ekstraordinært åbnes for kørsel med plustur og flextur fra kl. 4 om morgenen - altså to timer før normalt.

Tiltaget skal hjælpe med, at borgere, der varetager samfundskritiske opgaver, stadig kan nå at komme på arbejde.

Læs pressemeddelelse her

 

Movia tilpasser afgange på busser og lokaltog fra mandag 30. marts

Flere kunder i busser og tog har fulgt myndighedernes anbefalinger. Derfor tilpasser Movia nu antallet af afgange med busser og tog til den aktuelle situation.

Tilpasningen skal sikre en fortsat stabil og pålidelig drift i en situation, hvor der måtte komme flere sygemeldinger fra chauffører og lokoførere de kommende uger.

Ændringerne træder i kraft mandag 30. marts og varer indtil videre frem til og med 13. april 2020.

Læs pressemeddelelse her

Movia lukker 18. marts midlertidigt for det betjente salg i busserne 


Vi skal passe godt på hinanden - og det gælder både kunder og chauffører. Derfor har Movia på linje med detailhandlen besluttet at iværksætte en række yderligere tiltag, som skal minimere risikoen for, at chauffører i busserne bliver smittet med COVID-19/Coronavirus. 

Tiltagene indebærer, at det betjente salg i busserne lukkes midlertidigt, og at der indføres en hygiejnelinje - markeret med sort tape i gulvet - bag første sæderække, som kunderne bedes respektere. 

Begge tiltag træder i kraft fra torsdag 19. marts 2020. Kunderne vil derfor fra denne dato desværre ikke kunne betale med kontanter i busserne. Vi henviser til rejsekort, DOTs app eller sms-billet via sms 1415. 

Vi beklager meget de gener, som de nye midlertidige tiltag måtte medføre for vores kunder. 

Kunderne vil blive informeret ved opslag i og på busserne samt spots på sociale medier. Vi gør samtidig opmærksom på, at det fortsat er kundens ansvar at have gyldig rejsehjemmel.

Movia opfordrer fortsat passagerne til at sprede sig i bussen - samt holde afstand til chaufføren. Der vil blive lagt skilte på de forreste sæder ved chaufføren, hvor det fremgår, at kunderne bedes benytte andre siddepladser.

 

Movia indfører 17. marts nyt tiltag, så færre rejser sammen i flextrafikken


I Movia følger vi sundhedsmyndighedernes anbefalinger tæt, og henviser både kunder, personale og vognmænd til at følge dem. Det betyder blandt andet, at vi opfordrer til at holde god afstand i den kollektive transport. Derfor har vi allerede i den forgangne uge iværksat, at der ikke sidder passagerer på forsædet.

For at sikre god afstand har Movia derudover 17. marts 2020 ændret planlægningen af kørsel med flextrafik, så vi i videst muligt omfang kun medtager én passager ud over chaufføren. Det skal sikre, at vi holder så god afstand, som det er muligt, i en personvogn.

Alle rejser planlægges på en måde, så der kun er én passager i hver vogn og således, at passageren sidder på bagsædet, hvis det er en almindelig personvogn eller bagerst i vognen, såfremt det er en større vogn. Det er stadig muligt at medtage en ledsager, hvis man har behov for det.

Fra fredag 20. marts har vi desuden midlertidigt indstillet muligheden for at betale med kontanter i flextrafik. Kunderne skal i stedet benytte sig af den online bestillingsplatform, hvor der betales digitalt. Vi bistår de ikke-digitale kunder så godt vi kan i vores kundeservice.

Med det nye tiltag vil Movia bidrage til at mindste risiko for smittespredning med coronavirus – også i den transport, vi kører i personbiler og liftvogne.

Flextrafik er en af del af den infrastruktur, som vi gerne vil opretholde i samfundet – også under en corona-epidemi. Det vil vi, så dem, der har brug for det, f.eks. for at komme på hospitalet, stadig kan blive transporteret derhen.

Movia har allerede oplevet et markant fald i antallet af ture i flextrafikken den seneste uge. Mandag i uge 12 kørte Movia kun 30 pct. af det sædvanlige ture.

Regeringen opdaterer løbende anbefalinger vedrørende Covid19 og anvendelse af kollektiv transport


I Movia har vi som det første og vigtigste koncentreret os om at få myndighedernes opfordringer til borgere og kunder så bredt ud som muligt. Dette skal bidrage til, at borgerne så hurtigt som muligt ændrer adfærd, hvilket vil bidrage væsentligt til at reducere trængsel og dermed risiko for smitte. Samtidig har vi i Movia taget en række forholdsregler i forhold til bus- og lokaltogsdriften.

Movia har i anledning af myndighedernes opfordringer iværksat en række tiltag. Disse skal bidrage til, at mindske smittespredning i busser og lokaltoge på hele Sjælland. Vi anbefaler alle vores kunder at vise hensyn, holde afstand, rejse uden for myldretid, hvis det er muligt, og ikke rejse med bus, tog eller metro, hvis man er syg eller formodet smittet.

Ekstraordinære informationstiltag
Myndighederne har opfordret til, at Movia sammen med de øvrige udbydere af kollektiv trafik iværksætter en øget informationsindsats for at forebygge mod ny coronavirus.

Movia har derfor igangsat tiltag for at oplyse om myndighedernes opfordringer til de rejsende, hvor vi anbefaler vores kunder, at de viser hensyn til hinanden, holder afstand, rejser uden for myldretid, hvis det er muligt og ikke rejser med bus, tog eller metro, hvis man er syg eller formodet smittet:

 • Spots på skærme i busser og lokaltog på dansk og engelsk
 • Spots på DOTs website
 • Spots på DOT Facebook
 • Speak på DOTs kundecentertelefon på dansk og engelsk
 • Højtalerudkald på lokalbanernes stationer på dansk og engelsk
 • Plakat til opsætning i Movias busser
 • Movia personale ved stoppesteder for at vejlede passagerer efter Påske
 • Plakat på alle fordøre om, at busserne medtager med færre passagerer og at forbikørsel derfor kan forekomme
 • Plakat på alle fordøre om, at vi passer på kunder og chauffører og derfor henviser til gå ind af midterdøren
 • Plakat på alle fordøre om, at vi passer på hinanden ved at holde god afstand - også til chaufføren
 • Informationsseddel i flextrafik biler om ikke at bruge forsædet - for at passe på kunder og chauffør

 Vi følger løbende med i implementeringen af ovenstående.

Tiltag til reduktion af trængsel i den kollektive transport i myldretiden
Myndighederne har opfordret til igangsættelse af tiltag som kan begrænse trængsel i den kollektive transport for at forebygge mod ny coronavirus.

Movia orienterer kunderne om, at der kan forventes forbikørsel ved stoppesteder i tilfælde af tilløb til overbelægning. Rejsegarantiens force-majeure bestemmelse betyder, at taxaregninger ikke refunderes.

Movia har derfor opfordret busoperatørene til, at ikke medtager mere end ca. halvdelen af bussernes normale passagerkapacitet for at undgå, at kunderne står for tæt.

På kort sigt overvåger Movia situationen, og vi har mulighed for i begrænset omfang at indsætte ekstra busser, hvor behovet måtte være til stede.

For at holde afstand til hinanden og dermed passe på både kunder og chauffører i forbindelse med coronavirus, har Movia valgt, at kunderne i flextrafikken ikke kan benytte forsædet. Det betyder, at det fra mandag 16. marts ikke vil være muligt at tilbyde plads ved siden af chaufføren (forsædeplads). Dette gælder også for de af vore kunder, som har en særlig bevilling fra kommunen eller regionen. Chaufføren er blevet bedt om at afvise kunder, som ikke ønsker at efterleve chaufførens anvisning.

Vi følger løbende med i implementeringen af ovenstående.


Rengøring og hygiejne
Myndighederne har opfordret til at gennemføre grundig indvendig rengøring af busserne.

Statens Seruminstitut har udarbejdet en vejledning om rengøring af kollektive transportmidler i den aktuelle situation. Movia har anmodet alle operatører om en gang på alle brugsdage at gennemføre indvendig rengøring af busserne efter Seruminstituttets vejledning:

"Metode og midler: Rengøring med vand og sæbe/sædvanligt rengøringsmiddel er tilstrækkeligt. Vi anbefaler ikke desinfektion.

Frekvens: Rengøring en gang på alle brugsdage (inden kørsel eller efter afsluttet kørsel).

Fokus på de såkaldte kontaktpunkter (som berøres af hænder): Knapper, stænger, håndtag, stropper, armlæn osv. Det nedsætter ikke risikoen mellem de enkelte berøringer i løbet af dagen, men nedsætter sandsynligheden for at der ophobes snavs, som virus kan overleve i.

Værnemidler til personalet: Det er tilstrækkeligt med handsker og evt. beskyttelse af arbejdsdragten (hvis der under arbejdet er risiko for at den bliver forurenet). Der er ikke grund til at bruge maske. Vigtigt med god håndhygiejne hos rengøringsmedarbejderen, inkl. ikke at føre hænderne til ansigtet under arbejdet (spisning, rygning, kosmetik o.l.) og at betjene telefonen med rene hænder, samt i øvrigt følge de generelle udmeldinger om god håndhygiejne (før spisning, efter toiletbesøg o.l.)."

Vi følger løbende med i implementeringen af ovenstående.


Fokus på god hygiejne i den kollektive transport
Myndighederne har opfordret til en øget informationindsats om god hygiejne.

Movia opsætter Sundhedsstyrelsens plakater om forebyggelse af smitte i alle chaufførlokaler, der drives af Movia. Movia har anmodet alle operatører, der driver chaufførlokaler, om at opsætte tilsvarende plakater, hvilket vil ske løbende så hurtigt som det er muligt.

Movia har bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at undersøge, om vi kan få adgang til køb af håndsprit via statens indkøbsservice.

Vi følger løbende med i implementeringen af ovenstående.

 

 Se Movias seneste informationsspot her:

 

Hjælp med at forebygge smitte af coronavirus i offentlige transportmidler ved at følge disse råd fra Sundhedsstyrelsen:

Læs mere på coronasmitte.dk

 

CORONAVIRUS: Please follow the Danish Health Authority’s recommendations. 

 • Show consideration to fellow passengers
 • Keep distance
 • If possible, please travel outside peak-hours
 • If you are sick or feel ill, please don’t use bus or train

Follow coronasmitte.dk

 

Denne side opdateres løbende. Senest opdateret 8. april 2020