Organisation

Movias organisation består af et repræsentantskab, en bestyrelse, samt den øvrige organisation.

Movia blev etableret 1. januar 2007 som led i Strukturreformen og erstattede de tidligere trafikselskaber HUR, VT og STS, i Hovedstadsregionen samt Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt. Movias område dækker over Sjælland, Lolland, Falster og Møn. 

Movias øverste myndighed er repræsentantskabet, og bestyrelsen er selskabets øverste ledelse. Movias daglige drift varetages af administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen. Direktionen består herudover af forretningscheferne Per Gellert og Eskil Thuesen samt stabschef Camilla Struckmann. 

Movias organisation er pr. 1. februar 2017 inddelt i to forretningsenheder og en stabsfunktion, som har følgende ansvarsområder:

  • Forretningsenhed Trafik og Planlægning.
    Enheden dækker Movias operationelle arbejde i form af  planlægningsopgaver og skal skabe sammenhæng mellem ejernes behov for planlægning af kollektiv transport og operatørmarkedernes efficiens. Forretningschef: Per Gellert.

  • Forretningsenhed Ressourcer og Drift. 
    Forretningsenheden dækker Movias drifts- og koncernstyringsopgaver, herunder ressourcestyring og udvikling af Movias virksomhed. Forretningschef: Eskil Thuesen

  • Stab og Kommunikation. 
    Stabsfunktionen Stab og Kommunikation varetager kommunikation/information, markedsføring, kundesvar, forretningsplan, DOT-samarbejdet, jura og sekretariatsbetjening. Stabschef: Camilla Struckmann