Organisation

Movias organisation består af et repræsentantskab, en bestyrelse, samt den øvrige organisation.

Movia blev etableret 1. januar 2007 som led i Strukturreformen og erstattede de tidligere trafikselskaber HUR, VT og STS, i Hovedstadsregionen samt Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt. De tre takstområder er indtil videre opretholdt, men vil blive afviklet når den netop vedtagne takstharmonisering - Takst Sjælland 16 - implementeres.

Movias øverste myndighed er repræsentantskabet, og bestyrelsen er selskabets øverste ledelse. Movias daglige drift varetages af administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen. Direktionen består herudover af centerchef Søren Englund, Per Gellert og Eskil Thuesen. Til direktionen er knyttet et direktionssekretariat, mens Movias øvrige administration er organiseret i tre centre.

Movias tre centre har følgende ansvarsområder:

  • Trafik og Plan står for rådgivning og samarbejde med kommuner og regioner om trafikplanlægning, køreplanlægning, infrastruktur, fremkommelighed og mobilitet. Centerchef: Per Gellert.
  • Drift, Operatører og Kunder varetager opgaver omkring drift, udbud, køreplaner, billetkontrol, kvalitetsopfølgning, miljø, operatørsamarbejde og kundeservice. Centerchef: Søren Englund.
  • Ressourcer og Service varetager Movias økonomifunktion, passagertals- og øvrige analyser samt Movias interne servicefunktioner, herunder IT og HR. Centerchef: Eskil Thuesen