Bestyrelse

Movias bestyrelse har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift

Movia ledes af en bestyrelse på ni medlemmer. De to regioner, Hovedstaden og Sjælland, har hver et medlem i bestyrelsen. Desuden har Københavns Kommune, som den kommune, der yder det største tilskud til Movias finansiering, ret til en plads i bestyrelsen. De øvrige 44 kommuner i Trafikselskabet Movias område udpeger de resterende seks bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for en fireårig periode, som følger kommunalbestyrelsernes valgperiode.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet. Det betyder, at bestyrelsen skal sikre en økonomisk forsvarlig drift og, at Movia ledes i overensstemmelse med Lov om Trafikselskaber.

Beslutninger træffes ved stemmeflertal

Bestyrelsen vælger selv en formand og næstformand og fastlægger en mødeplan forud for hvert år. Desuden holder bestyrelsen møder efter formandens bestemmelse, og hvis mindst tre medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, fordeling af buslinjer på regionale og lokale buslinjer, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal. Det kvalificerede flertal på mindst 2/3 skal omfatte mindst 2 af de 3 medlemmer, som repræsenterer regionerne og den kommune, der yder det største tilskud.

Movias nye bestyrelse er valgt for perioden 2018-2021: 

  • Kirsten Jensen, bestyrelsesformand og borgmester i Hillerød (A)
  • Per Hovmand, næstformand og byrådsmedlem i Sorø Kommune og regionsrådsmedlem i Region Sjælland (C)
  • Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune (C)
  • Christoffer Buster Reinhardt, Region Hovedstaden (C)
  • Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted Kommune (V)
  • John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune (V)
  • Mikael Smed, borgmester i Vordingborg Kommune (A)
  • Andreas Keil, borgerrepræsentant i Københavns Kommune (A)
  • Peter Jacobsen, Region Sjælland (O)

 

Honorarsatserne:

 

Movia udbetaler faste honorarer til medlemmerne af Movias bestyrelse. De årlige honorarsatser blev godkendt af Statsforvaltningen i 2007 i forbindelse med Movias etablering. Honorarsatserne reguleres med de for tjenestemænd i staten gældende satser. De aktuelle honorarsatser i 2020 fremgår nedenfor.

 

Årligt

Formand

256.105,80    

Næstformand

102.442,32    

Medlem

51.221,16    

Kirsten Jensen, bestyrelsesformand og borgmester i Hillerød (A)

Per Hovmand, næstformand og byrådsmedlem i Sorø Kommune og regionsrådsmedlem i Region Sjælland (C)

Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune (C)

Christoffer Buster Reinhardt, Region Hovedstaden (C)

Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted Kommune (V)

John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune (V)

John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune (V)

Mikael Smed, Vordingborg, borgmester i Vordingborg Kommune (A)

Andreas Keil, borgerrepræsentant i Københavns Kommune (A)

Andreas Keil, borgerrepræsentant i Københavns Kommune (A)

Peter Jacobsen, Region Sjælland (O)