Direktion

Movias daglige drift varetages af direktionen under ledelse af administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen. Direktionen udgøres desuden af kommunikationsdirektør Camilla Struckmann, ressourcedirektør Eskil Thuesen og plandirektør Per Gellert.

Til direktionen er knyttet et direktionssekretariat, som har det overordnede ansvar for direktions- og bestyrelsesbetjening, implementering af Movias forretningsplan, jura, presse- og kommunikation.