Repræsentantskab

Repræsentantskabet er Movias øverste myndighed og skal blandt andet udpege medlemmerne af vores bestyrelse

De 45 kommuner i Movias område har hver valgt et medlem fra kommunalbestyrelsen til at sidde i Movias repræsentantskab. De to regioner har hver et medlem i bestyrelsen. Desuden har Københavns Kommune, der yder det største tilskud til trafikselskabets finansiering, ret til en plads i bestyrelsen. De øvrige 44 kommuner i Movias område udpeger via repræsentantskabet de resterende seks bestyrelsesmedlemmer.

Repræsentantskabet skal behandle og træffe beslutninger i de sager, som bestyrelsen forelægger for repræsentantskabet. Det er også repræsentantskabet, som godkender Movias vedtægt og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, ligesom repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af kommunerne og regionernes tilskud til selskabets finansiering.

Repræsentantskabet holder møde mindst en gang om året, eller hvis en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer fremsender begrundet begæring om et møde. Desuden kan bestyrelsen bede repræsentantskabet om at træde sammen efter behov.