Behandling af persondata ved deltagelse i konkurrencer

Information om behandling af personoplysninger

1. Dataansvarlig
Trafikselskabet Movia er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med konkurrencen. Vores kontaktoplysninger er:
Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby, CVR-nr. 29 89 65 69,
E-mail: movia@moviatrafik.dk - Telefon: 36 13 14 00 - www.moviatrafik.dk.

2 Vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO):
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, CVR nr.: 3853 8071, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, telefon 72 27 30 02.
E-mail: dpo.movia@bechbruun.com - Sikker beskedfunktion via: https://dpo.bechbruun.com/movia

3. De behandlede oplysninger
Vi behandler oplysning om dit navn, email og eventuelt din adresse og telefonnummer.  

4. Formål og retsgrundlag
Formålet med behandlingen af dine oplysninger er, at du kan deltage i konkurrencen, og at vi kan få kontakt til dig, hvis du er heldig at vinde. For at sende præmien vil vi bede dig om din adresse og telefonnummer. Vores retsgrundlag til dette er dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.a. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os. Se vores kontaktoplysninger ovenfor.

5. Modtagere og opbevaring
Dine oplysninger opbevares hos Movia og vores databehandler LeadFamly, som varetager konkurrencen for os. Vores databehandler behandler altid kun oplysningerne på vores vegne og i henhold til skriftlig kontrakt med os.

Dine oplysninger slettes 1 måned efter udsendelse af præmie.

6. Dine rettigheder
Lovgivningen giver dig nogle generelle rettigheder;

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Ret til sletning
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til indsigelse

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Klager
Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gerne have, at du kontakter os. Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Se hvordan på www.datatilsynet.dk.