Information om behandling af personoplysninger - parkér-og-rejs

Tak for at du vil give os input til, hvordan din station kan blive bedre. Du har ønsket at få svar på, hvordan vi behandler din indmelding, og vi har derfor registreret din e-mailadresse. I den forbindelse skal vi fortælle dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig
Trafikselskabet Movia er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger; Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby, CVR-nr. 29 89 65 69, E-mail: movia@moviatrafik.dk - Telefon: 36 13 14 00 - www.moviatrafik.dk.

Vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores Databeskyttelses- rådgiver (DPO): Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, CVR nr.: 3853 8071, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, telefon 72 27 30 02, Email: dpo.moviatrafik@bechbruun.com

De behandlede oplysninger
De oplysninger vi har om dig, er de svar du har givet os i din indmelding, det mobiltelefonnummer og den e-mailadresse, du har oplyst.

Formål og retsgrundlag
Formålet med undersøgelsen er at indsamle viden om, hvordan stationer og knudepunkter skal indrettes så de bliver mere attraktive for parkér-og-rejs. Hvis du har vundet en præmie, vil vi også give dig besked via e- mail. Vores retsgrundlag for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e. (undersøgelsen er et led i Movias opgaver, jf. lov om trafikselskaber, lovbkg. nr. 323 af 20. marts 2015).

Modtagere og opbevaring
Vi vil ikke dele dine oplysninger med nogen. Dog anvender vi databehandleren Rambøll (SurveyXact) til at hjælpe os med at gennemføre undersøgelsen. De er underlagt en skriftlig aftale og handler kun efter vores instruks. Din besvarelse gemmes i 2 år.

Hvis du har angivet din e-mail adresse vil den blive slettet, når evt. præmier er uddelt.

Dine rettigheder
Lovgivningen giver dig nogle generelle rettigheder:

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
• Ret til berigtigelse (rettelse)
• Ret til sletning
• Ret til begrænsning af behandling
• Ret til indsigelse

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klager
Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gerne have, at du kontakter os. Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Se hvordan på www.datatilsynet.dk