Henvendelser til Movias Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Movia har udpeget en Databeskyttelsesrådgiver (DPO). Databeskyttelsesrådgiveren er en del af Movia. Funktionen varetages af Bech-Bruun Advokatfirma.

Formål 

  • at besvare dine henvendelser vedrørende persondataspørgsmål, herunder brug af dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesreglerne.
  • at dokumentere Movias overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

  • Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger, samt de oplysninger, som din forespørgsel i øvrigt giver anledning til.
  • Følsomme oplysninger: Relevante oplysninger i forbindelse med besvarelse af din henvendelse.
  • CPR-nummer: Kun hvis dette er relevant for at besvare din henvendelse om f.eks. indsigt.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

  • Direkte fra dig, når du henvender dig til Databeskyttelsesrådgiveren.
  • Fra Movias systemer i det omfang det er relevant for at besvare din henvendelse, f.eks. om indsigt.

Behandlingsgrundlag 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

  • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.c
  • Databeskyttelsesforordningens Artikel 9.1.f

Modtagere

Vi deler som udgangspunkt ikke dine oplysninger.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Korrespondance opbevares i journalsystemer indtil disse afleveres til Statens Arkiver. Det sker for tiden ca. hvert 5. år.