Kunder i Flexhandicap

For dig der er visiteret til handicapkørsel hos Movia

Formål

 • Oprettelse og administration af dit kundeforhold i Flexhandicap, herunder udførelse og betaling for dine ture, behandling af klager m.v.
 • Eventuel oprettelse som selvbetjeningskunde, med mulighed for bestilling af ture.
 • Udsendelse af påmindelser om dine ture, hvis du har ønsket dette.
 • Afregning med din bopælskommune, som skal betale for kørslen. 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger; Navn, adresse, e-mail og telefonnummer, oplysninger om dine ture (til/fra) og dine betalinger m.v.
 • Følsomme oplysninger: Relevante oplysninger om helbredsforhold i forbindelse med dine ture (hjælpemiddel, særlige behov m.v.).
 • CPR-nummer: For at sikre din identitet og at vores oplysninger om dig er ajourførte.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Din bopælskommune som visiterer dig til kørsel
 • Direkte fra dig
 • CPR-registeret

Behandlingsgrundlag

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

 • Artikel 6.1.e
 • Artikel 9.2.f
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (CPR-nummer)

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • De vognmænd, som skal udføre kørslen
 • Din bopælskommune
 • De regionale trafikselskaber, hvis du ønsker kørsel i en anden del af landet
 • NETS, til brug for udførelse af betaling (oplysning om dit betalingskort opbevares ikke af Movia)
 • Gældsstyrelsen ved inddrivelse af restancer
 • E-boks
 • Vores databehandler FlexDanmark, som driver IT-systemerne, der understøtter Flextrafik og besvarer telefonopkald uden for Movias åbningstid. De handler dog kun efter vores instruks. 

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Oplysninger om dine ture, afregning m.v. opbevares i løbende år + 3 år, fordi vi har pligt til at opbevare bogføringsmateriale. 

Korrespondance med dig opbevares i vores journalsystem indtil dette er afleveret til Statens Arkiver. Dette sker normalt ca. hvert 5. år.