Kunder i Flexkommune

For dig der via din kommune er visiteret til kørsel med Movia til f.eks. læge, dagcenter, genoptræning, sundhedscenter eller specialskole

Formål

 • Udførelse af din kørsel.
 • afregning med din bopælskommune, som skal betale for kørslen
 • evt. behandling af klager

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail og telefonnummer, oplysninger om dine ture (til/fra).
 • Følsomme oplysninger: Relevante oplysninger om helbredsforhold i forbindelse med dine ture (hjælpemiddel, særlige behov m.v.).
 • CPR-nummer: Til identifikation af hensyn til kommunens betaling.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Din bopælskommune som bestiller kørslen til dig
 • Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

 • Artikel 6.1.e
 • Artikel 9.2.f
 • Databeskyttelseslovens § 11 (CPR)

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • De vognmænd, som skal udføre kørslen
 • Din bopælskommune
 • Vores databehandler FlexDanmark, som driver IT-systemerne, der understøtter Flextrafik og besvarer telefonopkald uden for Movias åbningstid. De handler dog kun efter vores instruks