Kunder i Flexrute

For dig der er visiteret til fast kørsel med Flextrafik til f.eks. specialskole, institution og andre dagtilbud i henhold til folkeskoleloven og sundhedsloven

Formål

 • Udførelse af din kørsel
 • Afregning med din bopælskommune, som skal betale for kørslen
 • Eventuel behandling af klager.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail og telefonnummer, oplysninger om dine ture (til/fra).
 • Følsomme oplysninger: Relevante oplysninger om helbredsforhold i forbindelse med dine ture (hjælpemiddel, særlige behov m.v.)
 • CPR-nummer: Til identifikation af hensyn til kommunens betaling.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Den institution, du er tilknyttet
 • Fra din bopælskommune
 • Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

 • Artikel 6.1.e
 • Artikel 9.2.f
 • Databeskyttelseslovens § 11 (CPR)

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • De vognmænd, som skal udføre kørslen
 • Din bopælskommune
 • Vores databehandler FlexDanmark, som driver IT-systemerne, der understøtter Flextrafik og besvarer telefonopkald uden for Movias åbningstid. De handler dog kun efter vores instruks.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Korrespondance med dig opbevares i vores journalsystem indtil dette er afleveret til Statens Arkiver. Dette sker for tiden ca. hvert 5. år. Oplysninger om dine ture, afregning m.v. opbevares i løbende år + 3 år, pga. krav om opbevaring af bogføringsmateriale.