Kunder i Flextur

For dig der bruger Movia Flextur ved telefonisk bestilling eller har oprettet dig som online kunde

Formål

 • Kørsel af dig der er kunde i Flextur, herunder opkrævning af betaling for dine ture.
 • Evt. oprettelse som selvbetjeningskunde, med mulighed for onlinebestilling af ture.
 • Udsendelse af påmindelser om dine ture, hvis du har ønsket dette.
 • Afregning med den kommune, som skal betale for kørslen.
 • Evt. behandling af klager.
 • Analyse og statistik til planlægning og evaluering af ordningen.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail og telefonnummer, oplysning om personer der skal køres (f.eks. børn), kundenummer, oplysninger om dine ture (til/fra) og dine betalinger m.v.
 • Følsomme oplysninger; Relevante oplysninger om helbredsforhold i forbindelse med dine ture (hjælpemiddel, særlige behov m.v.).

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • CPR-registeret 

Behandlingsgrundlag

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

 • Artikel 6.1.e
 • Artikel 9.2.f

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • De vognmænd, som skal udføre kørslen
 • Din bopælskommune
 • De regionale trafikselskaber, hvis du ønsker kørsel i en anden del af landet
 • NETS, til brug for udførelse af betaling (oplysning om dit betalingskort opbevares ikke af Movia)
 • SKAT, ved inddrivelse af restancer
 • Vores databehandler FlexDanmark, som driver IT-systemerne, der understøtter Flextrafik og besvarer telefonopkald uden for Movias åbningstid. De handler dog kun efter vores instruks. 

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Oplysninger om dine ture, afregning m.v. opbevares i løbende år + 3 år, fordi vi har pligt til at opbevare bogføringsmateriale. Korrespondance med dig opbevares i vores journalsystem indtil dette er afleveret til Statens Arkiver. Dette sker normalt ca. hvert 5. år.