Optagelse af telefonsamtaler

Movia optager telefonsamtaler når du ringer til os på tlf. 70 26 27 27, hvis du har givet dit samtykke under opkaldet.

Formål

Når du ringer til Flextrafik på tlf. 70 26 27 27, optager vi samtalerne, hvis du giver os lov til det. Det gør vi til følgende formål:

  • Uddannelse og kvalitetssikring i forhold til vores betjening af kunder i Flextrafik
  • Dokumentation af indgåede aftaler med dig om kørsel

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger vi behandler om dig, er alle typer af oplysninger, der fremkommer under samtalen, herunder;

  • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, ture (til/fra), telefonnummer, kontaktoplysninger, din stemme m.v.
  • Følsomme oplysninger: relevante oplysninger om helbredsforhold i forbindelse med dine ture (hjælpemiddel, særlige behov m.v.).
  • CPR-nummer

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

  • Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

  • Artikel 6.1.a (dit samtykke til optagelsen, som du giver når du ringer til os). Samtykket er frivilligt og du kan til enhver tid tilbagekalde det ved at kontakte os.

Modtagere

Vi deler normalt ikke optagelserne med andre.

Opbevaring

Telefonsamtaler opbevares i højst 90 dage, hvorefter de slettes.